BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Бухгалтерлік іс

Еншілес және тәуелді серіктестіктердің, бірлесіп бағаланатын заңды тұлғалардың дебиторлық қарыздары ағымдағы активтер

Ақша қаражатының жалпы сипаттамасы Есеп айырысу нысандары

Өндірістік босалқылар түсінігі, жіктелуі, оларды бастапқы құжаттау

БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ МЕН

Әлеуметтік сфераны ұстау мен үстеме шығыстар есебінің ұйымдастырылуы

Қаржылық және өндірістік бухгалтерияның өзара қарымқатынасы

Әлеуметтік сфераны ұстау бойынша жасалатын шығындардың есебі

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығынды есепке алудың халықаралық практикада қолданылатын әдістері

ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ БІРЛІКТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ

салық төлеушілердің жергілікті салық бойынша қаржылық және салықтық есептілігін ұйымдастыру

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің есеп айрысуы туралы ақпаратты қалыптастырудағы бухгалтерлік есептің мәні мен

кәсіпорындағы Алдағы кезеңдердің шығыстарын есепке алуды ұйымдастыру (««Омега Люкс» ЖШС мысалында)

Консигнацияға берілетін тауарларды сатудың синтетикалық және аналитикалық есебі және құжат

Кәсіпорынның негізгі және негізгі емес қызметтерінен түсетін

Тұтынушылық тауарлар тауартану ісіндегі эксперименті

ТМҚң түгендеу және есеп беруде ашып көрсету

Тауарлыматериалдық қорларды түгелдеу және есепкерлікте ашып көрсету

Тауарлықматериалдық қорларды бағалау әдістері

Тауарлықматериалдық қорлардың есебі бойынша жүргізілетін бухгалтерлік есеп операцияларының негізгі

Тауарлыматериалдық қорлардың бухгалтерлік есеп стандарты бойынша бағалау

Тауарлыматериалдық құндылықтарды түгендеу және есепкерлікте ашып көрсету

«Алматы Құс» ААҚның қаржышаруашылық қызметіне сипаттама

I Бөлім Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі

Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі

Тауарлықматериалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық есептері, үздіксіз және кезеңдік есеп жүйелері

Қазақстанның аймақтарында төлем карточкаларының рыногын дамытудың ағымдағы жайкүйін шолу және оны одан әрі

Трансферттік бағаны қалыптастыру әдістері

Ұзақ мерзімді міндеттемелер түсінігі, мәні мен мазмұны

Салық міндеттемелерінің есебі және міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі

Есеп айырысу нысандары құжаттамалық аккредитив, инкассо, банктік аударымдар

Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебі

Амортизацияны есептеу әдістері және оның кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы

Шығыстармен табыстардің экономикалық маңызы Табыстар, шығыстардың экономикалық мәні

Төлеу циклінің және ақша қозғалысының аудиті

Тұрғынүй қорларының, сыртқы ауласы жақсы жабдықталған объектілердің және басқа да осыған ұқсас объектілердің тозу

Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар

Кәсіпорынның ақпараттық жүйесіндегі басқару есебінің объектілері

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУ СТАДИЯСЫ

«Қазақстан ГИС Центр» Акционерлік қоғамының қаржылық жағдайын талдау

Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау

Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру Құжаттау және есептік регистрлер

Кәсіпорынның шаруашылық операцияларын жүзеге асыру кезіндегі баланста болатын өзгерістер

Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының өзгеріске ұшырауы

Бухгалтерлік есеп мәліметтері және олардың атқаратын қызметі

Бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттары және тұжырымдамалық негізі

АҚ «Қазақстан Халық Банкіде» бухгалтерлік есеп пен аудиттің құрастырылу принципі

Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) шоттары

Бухгалтерлік құжаттар және олардың мақсаттары

Алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі

“ Облгаз” АҚның ұйымдықэкономикалық сипаттамасы және оның есебін ұйымдастыру

Басқа да алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі

Лицензия алу үшін ттөмендегідей құжаттар ұсынылады

Кәсіпорындардың банктегі валюта шотын ашу, жүргізу және жабу тәртібі

Өндіріс шығындары есебі мен өнімнің (жұмыстар, қызметгердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістері

Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық берешектерінің есебі

Жұмыскерлердің дебиторлық борыштарының және басқадай дебиторлық борыштарының есебі

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі

Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудитінің құжаттары мен аудит жүргізу көздері

Еңбек ақының әлеуметтікэкономикалық мәні және оны ұйымдастыру негіздері

Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың мәнi мен мақсаты

Еңбек ақыны ұйымдастырудың нысандары мен жүйелерінің экономикалық мазмұны

“Өнер” ЖШСнің қысқаша экономикалық мінездемесі және қызметін экономикалық талдау

Шетелдік еңбек ақы төлеу жүйелері және Қазақстанда еңбеақыны ұйымдастырудағы ұсыныстар

Кәсiпорынның активтерi мен құралу көздерiн талдау Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау

Жұмыскерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу есебі

Жұмысшылыр мен қызметкерлерге еңбекақы есептегенде бухгалтерлі есепшоттары бойынша жүргізілетін

Еңбекақының нысандары

Жабдықтаушы және мердігерлермен есеп айырысуда жүргізілетін проценттік және процентсіз вексель

Жалгерліктің өзге түрлерінің есебі

Қаржыландырылған жал мен қаржылық лизингісінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

Пайдаланған нормативті құқықтық актілер және арнайы әдебиеттер

Жарғылық қор қалыптастырылу және оның өзгеру тәртібі

«Қазақстан ГИС Центр» Акционерлік қоғамының есеп саясаты және оның жүргізілу жолдары

Еңбекақының аналитикалық (талдамалық) және синтетикалық (топтамалық) есебі

Еңбекақыдан ұсталатын және шегерілетін сомалар

Қысқа мерзімді инвестициялардың ағымдағы құнын және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициясын қайта бағалауын анықтау

Ақшалай қаражат қозғалысын ішкі бақылау, ақшалай қаражатты түгендеу

Есеп айырысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттары есебінің аудиті

ЖҰМЫСШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ ЖӘНЕ

басқадай Дебиторлық борыштың есебін ұйымдастыру («СаламатС» АҚ мысалында)

Есеп айырысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттары есебінің аудиті

Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және оның техникоэкономикалық көрсеткіштерін талдау

кәсіпорындағы меншікті негізгі құралдарды есепке алуды ұйымдастыру («Ақмаржан» АҚ мысалында)

Кәсіпорынның ақпарат жүйесіндегі басқару есебі

Кәсіпорынның айналымнан тыс активтері мен негізгі капиталына инвестициялар

Кәсіпорынның балансы Пайдалар мен зияндардын есебі

Кәсіпкердің несие алу үшін дайындалатын тиісті құжаттары

Кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалаудың маңызы

Дебиторлық және басқа да кредиторлық берешек аудиті

Қаржы секторында бухгалтерлік есепке алуды дамыту проблемалары мен перспективалары

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебінің міндеті

Ақша қаражаттарының түсінігі және олардың баламалары Есеп айырысу нысандары

Қаржылық есеп беруді жасау бойынша түгендеу және басқа да дайындық жұмыстары

Банктің шартты және мүмкін болатын міндеттемелерінің есебі

Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің, еншілестердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициясының есебі

Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар есебі

«Бұлақ» өндірістік кооперативінің өткізілген өнім, жұмыстар бойынша (салық есебі ) шығындарды анықтау

Бухгалтерлік есеп көптеген жылдар бойы басқа ғылымдар сияқты дамып, қоғамның экономикалықәлеуметтік жағдайларына сай

Еңбекақы бойынша қызметкер мен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебі

Ұйымдық есеп айрысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттарының есебінің

“Энергия” құрылыс кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі материалдық емес активтер есебін ұйымдастыру

Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы

Қоймалардағы және сақтайтын орындардағы материалдық құндылықтардың есебі

Бөлінбеген және жиынтық табыстың (жабылмаған зиян) есебі

Кәсіпорынның меншікті капиталын басқарудағы қаржылық шешімдерді қабылдау критерийлері

Ұйымның бухгалтерлік есептің мәні және ұйымдастырылу тәртібі

Келіп түскен негізгі құралдардың есебін және оның аналитикалық есебін ұйымдастыру

Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан түсетін табыстардың (зияндардың) есебі

Кассадағы шетелдік валюта түріндегі нақты ақша есебі

Негізгі құралдардың тозуы және оларға амортизациялық аударым мөлшерін есептеу

Негізгі құралдарды түгендеудің бағалаудың және қайта бағалаудың шоттар корреспонденциясы

Жалға алынған және жалға берілген негізгі құралдар есебі

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру

Негізгі құралдардың құрамы мен оларды жүйелеп топтастыру және бағалау

Басқару есебі және өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

Ақша қаражаттарын тексерудің бағдарламасы және және оларға түгендеу жүргізуді тексеру

Функционалды батырмалар командасы

Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен ерекшеліктері

Бухгалтерлік есеп – қаржылық бақылаудың ақпарат көзі –

Шаруашылық операцияларының түрлері және олардың бухгалтерлік балансқа әсері

Бухгалтерлік есептің атқаратын қызметтері мен принциптері

Бухгалтерлік есептің стандарттары мен тұжырымдамалық негізі

ЕҢБЕКАҚЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЕСЕБІ

Құралдардың түрлері мен орналасуы бойынша жіктелуі

Еңбек ақыдан ұсталымдардың дұрыстығының аудиті

Инкассо тапсырмасындағы негізгі мәліметтер

ҒТР әсерінен болатын әлеуметтік өзгерістер (трансформациялар) экономиканы жекелендіру, әлеуметтендіру, гумандандыру

Дайын өнімдер (жұмыстар, қызметтер) мен аяқталмаған өндіріс есебі

Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борыштарының есебінің аудиті

ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ДЕБИТОРЛЫҚ БОРЫШТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚАДАЙ ДЕБИТОРЛЫҚ БОРЫШТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ

ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Есеп айырысу операциялары және олардың жіктелуі

Есеп айырысу операциялары жјне олардыҫ жіктелуі

БАНКТІК ШОТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, ОНЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ ТӘРТІБІ

Жалақы- тұтынушылар табысының басым көпшілігін құрайды

Жалпы жоспар құрастыру мен аудит бағдарламасы

ЖҰМЫСКЕРЛЕРМЕН ЕҢБЕКАҚЫ БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЕСЕБІ

Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері

БАНК КАССАСЫНАН ҚОЛМАҚОЛ АҚІПАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БЕРУ ЕСЕБІ

КӘСІПОРЫНДА БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Амортизацияны есептеу әдістері және оның кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы

Инвестицияның ұғымы және жіктелуі

Аудиттің мақсаты, пәні және міндеті

Материалдық емес активтерді бағалау және бухгалтерлік есебінің міндеттері

Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян), жиынтық табыс (зиян) есебі

Капитал қозғалысы бойынша болатын операциялар есебі

Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды есептеу

Негізгі құралдарды түгендеу, қайта бағалау және есеп берудің мәнін ашу

Негізгі құралдарды бағалау және қайта бағалау

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ОЛАРДЫ ЖҮЙЕЛЕП ТОПТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Негізгі құралдардың бағалануы

Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау

Консервті, ет, сүт, өнімдері өнеркәсібінің жоспарлы калькуляциясын құру

Аудит тәуелсіз, дербес тексеру

Өнімнің өзіндік құнына жатпайтын және кезеңдегі

Бухгалтерлік есептің міндеті мен мақсаты

Тауарлықматериалдық қорлардың олардың түрлері, бағалануы

Есеп айырысудың бір құралы болып табылатын төлем карточкасы арқылы есеп айырысудың ерекшеліктері

Аудиторлық тәуекел, оның компоненттері мен маңыздылықты бағалау

Шығындарды және калькуляциялаудың нақты және нормативті тәсілдері

«Адал»АҚның ағымдағы шығындарын басқаруды талдау

Бөлу, өтемдік, жинақтық және бақылау функциялары

ӨҢДЕУГЕ ҚАБЫЛДАНҒАН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЖӘНЕ КОНСИГНАЦИЯҒА (КОМИССИЯҒА) ҚАБЫЛДАНҒАН ТАУАРЛАРДЫҢ

Банктік карточкаларды қолдану бойынша қатынастың негізгі субъектілері эмитент, карточка ұстаушы, сауда ұйымы, эквайрер,


[ 0.005 ]