BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Психология

Бастауыш мектеп оқушыларының зейінін бағалау

ММұқановтың еңбектеріндегі жас және педагогикалық психологиясының психологиялықпедагогикалық аспектілері

Сезім мен эмоцияның физиологиялық негіздері

Студенттердің зейіні мен қарымқатынасының психологиялық ерекшеліктері

Қарымқатынас үрдісінде зейін қасиеттерінің деңгейін эксперименталды зерттеу

Тұлғаның түрткiлерi мен қасиеттерi

Еңбектің нәтижесі және шаршау

Еріктің дамуы және оны тәрбиелеу

Жантану пәнi, әдiстерi және тарихы

Этникалық таптауырындардың зерттелу тарихы

Қазақстандағы әскери қызметке кәсіби даярлаудың психологиялық мәселелері

Ұжымдық, топтық, даралық зейін түрлері

Темперамент жөнінде түсінік

Инженер қызметінің педагогикалық және психологиялық байланысы

Инженертехникалық интелегенцияның өзіндік ерекшелігі

Күрделі жағдайларда автомобиль айдаудың психофизиологиялық ерекшеліктері

Қабiлет саласындағы дара айырмашылықтар және оларды қалыптастыру

Жеке адамның қасиеттері ретіндегі қабылдаудың ерекшеліктері

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ МІНЕЗ БІТІСТЕРІ

Р Лемберг – Қазақстан педагогикасын дамытуға үлес қосқан

Қиялдың физиологиялық негiздерi

ДАРЫНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

Қиял дегеніміз — сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде

Менталитет ұғымын талдау

Мінез туралы жалпы ұғым

Типтік мінез бітістері

ХХ ғасыр бойында атақты психологтар, соның ішінде Вундт, Джеймс, Торндайк, Дьюи, Уотсон және Вертгеймер әрқайсысы өз

Жан туралы iлiм бiлiмдердiң Қазақстандағы даму жолдары

Сауат ашу барысындағы оқу мен жазу процесінің психофизиологиялық ерекшеліктері

Мұғалімнің сезімдік ерекшеліктері мен қасиеттері

Тiлдесу ақпарат алмасу құралы Сөйлеу

Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы түсiнiк

Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағытбағдарлар

Таным процестері және олардың инженерлік ерекшеліктері

нің, сезім мүшелеріне тікелей әсер етүінен пайда болған мидағы бейнелерді түйсік деп атайды

Шетел және Ресей психологиясындағы темпераменттің зерттелуі жайлы

Жеке адам, оның дамуы мен қалыптасуы жөніндегі түсініктер

Қазақтық ұлттық мiнез бiтiстерi, олардың кейбiр ерекшелiктерi

Еңбек Шаршау мен болдыру

Ерiктің құрылымы және ісәрекетпен байланысы

Ойлаудың сезімдік таныммен және тілмен байланысы

Нсілдік жне қоршаған орта

Адам — көптеген ғалымдардың зерттеу тақырыбы

ЖОО оқыту мен тәрбиелеу жеке тұлғаның кәсіптік тәжірибемен, сапамен, өзіндік дамуымен және қалыптасумен қамтамасыз етуге


[ 0.006 ]