BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Менеджмент 2

Бейдағдарыстық басқаруды ұйымдастыруды концептуальды тұрғыдан

Қазақстан Республикасындағы басқарудың билік түрлеріминистрліктер, агенттіктер құрылымы және қызметтері

Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестің дамуын мемлекеттік қолдауды жетілдіру жолдары

Сапа туралы түсінік, ауыл шаруашылық өнім сапасын арттырудың маңызы мен

Өнімнің сапасын көтеруде инновация, маркетинг жүйелерін жетілдіру жолдары

Персоналды басқару жүйесінің мәні, негізгі бағыттары, әдістері және персоналды жоспарлауды ұйымдастырудың негізгі

ААҚ “Наурыз Банк Қазақстан” персоналмен жұмыс қызметін атқарушы менеджердің қызмет ерекшеліктері

Қызметкерлерге (қызмет көрсетуші персоналдарға) қойылатын талаптар

«САФ» Әйнекті компаниясы Акционерлік қоғамы «САФ» әйнекті компаниясы

Екінші деңгейлі банктерге тәуекелділіліті басқару жүйесін еңгізу кезеңдері

Қазақстан Республикасындағы ұйымдардың қалыптасуы мен дамуының құқықтық негіздері

Ұйымдық мәдениет

Ғалам даму жағдайындағы тоқыма және кілем өнкеркәсібі кәсіпорындарының дағдарысқа қарсы қамтамасыз ету бағыттары

Мемлекеттік еңбек рыногының тиімді жұмыспен істеуін қамтудағы әлеуметтік экономикалық саясаты мен ісшаралары

Жанаөзен кенорны жағдайындағы мұнай өндірісінің сапа менеджмент жүйесі элементін талдау

Қазақтар Халықтар Достастығы Университетінің кадрлық саясатын бағалау және қызметкерлердің ағымдылық деңгейін

«КАЗПОЛИГРАФ» ЖШС ҚЫЗМЕТІНЕ ЖӘНЕ КАДРЛЫҚ САЯСАТҚА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ

НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ


[ 0.004 ]