BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Банк ісі

Банктің халыққа қызмет көрсетуіндегі соңғы жаңалықтар

«Жеке тұлғалар депозиттер кепілдендіру қоры» акционерлер қоғамының банктердің депозиттік саясатын жетілдірудегі

Банкілік қадағалауда банкілердің құқықтық мәртебесінің өзгеруі

Банктік қызмет көрсету БТА Тараз филиалы мысалында диплом жұмысы

ҚРда коммерциялық банктер жүйесін құрудың экономикалық негіздері және олардың қызметтерін

Коммерциялық банктегі қаржылық қызметтер теориясының аспектілері

ЕДБ өтімділігі мен табыстылығының көрсеткіштерін дамыту – банктік қызметті реттеуді жетілдірудің бір жолы ретінде

Банк балансы негізінде банк өтімділігін талдау

Коммерциялық банкте қаржы менеджментін жетілдіру жолдары және мәселесі

Несиенесие банктік қатнастардың пәні ретінде

Қарыз алушының қаржылық жағдайына байланысты несиені қайтаруды қамтамасыз ететін нышандарын таңдау

Қазақстан республикасындағы құнды қағаздар нарығының қазiргi жағдайы

Экономикалықматематикалық үлгі банктердің жеке капиталдарының жеткіліктігіне Базель нұсқауын енгізудің ықпалы

ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ НЕСИЕЛЕУДІ

ІІ Банктің табыстары мен пайдасына талдау («Банк ЦентрКредит» АҚ мысалысында)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ

Екінші деңгейдегі банктер мен валюта айырбастау пункттерінің валюта айырбастау қызметін көрсету бойынша сервисті

Валюталық операцияларға банктік қызмет көрсетуді дамытудың қазіргі заманғы деңгейін талқылау (мысалға “Қазақстан

Валюталық қатынастардың нарықтық және мемлекеттік реттеу мен валюталық саясат

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Екінші деңгейдегі банктер

II Қаржылық қадағалау және банк қызметтерін реттеу

АҚ «Қазақстан Халық банкі»мысалында қолданылатын клиенттердің есеп айырылысу кассалық қызметінің тәжірбиесі

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің несиелік портфелін қалыптастыру және бағалау тәжірибелері

Тұрғын үйге қол жеткізу коэффициентін және халықтың оны сатып алуына қаражаттарды жинақтау мүмкіндігін есептеу

Акционерлік Қоғам «БанкКаспийскидің» ипотекалық

Қазақстан Республикасындагы екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несиелеу ерекшеліктері

Екінші деңгейлі банктермен берілетін ипотекалық несие бойынша қарызалушының несие қабілетін

Қазақстан Республикасындағы ЕДБдің ипотекалық несиелеуді ұйымдастыру тәжірибелері

Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеудің сапасын арттыру, жетілдіру

Банк қызметтерін тиімді ұйымдастыру – банк менеджментінің негізгі мақсаты

Қазақстан Республикасындағы қаржышаруашылық талдау әдістемесінің даму қиындықтары мен оның келешектегі жағдайы

Банк балансына қаржылық талдау жүргізудің реті және

Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктегі қаржы менеджменттінің даму проблемалары

Коммерциялық банктің бағалы қағаздары мен операцияларын ұйымдастыру тәртібі (“АСҚ Банк” АҚның тәжірибесінен)

Депозиттік портфель – қаржы инструменттеріне инвестиция жұмсаудың қаражат көздері

Банктік тәуекелдерді минималдату және оны басқару бойынша банктік қызметті дамыту жолдары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейлі банктердегі активтік операцияларды талдау Банк “ЦентрКредит” Ашық Акционерлік

Қазақстанда ұсынылатын банктік қызметтердің түрлерін көбейту және олардың сапасын жоғарылату жолдары

Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банк» қызмет көрсетулерін талдау

ҚАЗАҚСТАНДА БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ САҚТАНДЫРУДЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейіндегі банктердің несиелік портфелін басқаруына талдау жасау

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ НЕСИЕЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ПАССИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ («БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» АҚ

Экономикада экономикалық қатынастардың субъектілері ретінде, өндірістік процестерді жүзеге асырушы фирмалар

Коммерциялық банктің активтерін тиімді басқару БТА Тараз филиалы мысалында диплом жұмысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазіргікезеңдегі ақшанесие саясатының негізгі бағыттары және оны

Қазақстан Республикасы коммерциялық банктердің қалыптасуы, дамуы, олардың кассалық есеп айыру формалары және

«Қазақстан Республикасының нарық экономикасындағы коммерциялық банктері»

Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің ақшанесие саясатын жүргізу барысы және инфляциялық таргеттеудің

Қазақстан Республикасында банктік жүйенінің қалыптастырылуы және дамуы

Банкаралық корреспонденттік қатынастардың мәні

Банктік секторды реттеу және дамыту бойынша Қазақстан Ұлттық Банкінің ұйымдық қызметін бағалау

«Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБнің қызметіне қаржыэкономикалық талдау

Электронды ортаның даму жағдайындағы бизнестің қауіпсіздігі

ҚР екінші деңгейдегі банктердің несиелеу тәжірибесіне талдау

ҚРнің қазіргі кезеңдегі коммерциялық банктердің құрылымы жағдайы мен даму келешегі

ҚҰНДЫ ҚАҒАЗ ПОРТФЕЛЬ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫН КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДІҢ КӨМЕГІМЕН ТАЛДАУ

Қысқа мерзімді несиелеу тәжірибесі (ААҚ "Казкоммерцбанк" материалдары негізінде)

Лизинг – әлемдік тәжірибе және Қазақстан Республикасы үшін маңызы

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (Казкоммерцбанктің материалдары бойынша) депозиттік

«Алекс» ЖШСң экономикалық қуатын талдау

Лизинг мәмілесін жасаудағы негізгі кезеңдер

Экономиканың қазіргі жағдайында лизингтік операцияларын жүргізуінде негізгі проблемалар

Қазақстан Республикасында берілетін жеке және заңды тұлғалардың несиелердің берілу тәртібі мен оларды талдау

Несиенің қызметтері және оның экономикадағы маңызы

АБН АМРО Банк саяхатшыларға арналған несие карточкалары

Қазақстан Халық банкінің төлем карточкалары арқылы көрсетілетін қызметтер

Тұтыну несиесі және оның әлеуметтікэкономикалық маңызы

екiншi деңгейлi банктерде тұтыну несиесiн берудегі тәуекелдiлiкті басқару проблемалары мен несие саясатын оңтайлы етудiң

Қазақстан экономикасының нарыққа көшу жағдайындағы маркетингтің әлеуметтікэкономикалық маңызы мен атқаратын

Тұтыну несиесі жеке тұтыну тауарына сұраныс пен ұсынысты дамыту формасы ретінде

Әлеуметтік қоғам белгілері және көрсеткіштері

Қазақстан Республикасындағы банктерді ашу мен олардың қызметін ұйымдастырудағы Ұлттық банктің атқаратын ролі

Шағын және орта бизнес объектілерін қаржыландыру және несиелендірулер тәжірибесін талдау

Төлем талап тапсырысымен және инкассалық өкімдермен есеп айыру есептерін ұйымдастыру ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының нарық жағдайындағы банктердің екі деңгейі

Қазақстан Республикасындағы банктердің пайда болуы және атқаратын қызметтері

Несиенің экономикадағы маңызы және оның түрлері, қызметі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА НЕСИЕ ДАМУЫНЫҢ ӘСЕРІ

КСРО орнағанға дейінгі несие жүйесі және КСРО несие жүйесінің қалыптасуы

Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның даму барысы

Әлемдегі банктік несие жүйесі дамуының қазіргі тенденциялары

Несие жүйесінің мәні және қажеттігі, экономиканы дамытудағы несиенің маңызы

Әлемдегі банктік несие жүйесі дамуының қазіргі ерекшеліктері

Несиенің мәні және оның құрылымдары мен ұйымдастыру қағидалары

Коммерциялық банктердің несиелік қабілеттілікті және тіуекелді бағалауы

Ұлттық банк – Қазақстан Республикасының Орталық банкі

Несиелеуді және несиелік жүйені ұйымдастыру принциптері

Несие жүйесі Қазақстан Республикасында оның ролі және әлемдік даму тенденциясы

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктерді несиелендіру

Несиенесие банктік қатынастардың пәні ретінде

Банктің несиелік қоржыны жіктемесі және клиенттерге ұсынылған несие бойынша мәжбүрлі шығындарды құру

АҚ «Қазақстан Халық Банкінің» несие беру, қайтару, несие бойынша пайызды есептеу және алу

Коммерциялық банктердегі несиелік процесті ұйымдастыру тәжірибесіне талдау

Қазақстан банктерінде несиелік ресурстар және оны қалыптастыру көздері

Несиелік ресурстарды пайдаланғаны үшін сыйақылар есептеу және есепте көрсету тәртібі

ҚР Ұлттық банкінің ұйымдастырылу және функциональдық құрылымы

ҚР БАНК ЖҮЙЕСІНДЕ НЕСИЕЛІК РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ

Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін басқару проблемаларын және оларды төмендету жолдары

Елдің экономикасының жағдайының өзгеруіне байланысты, несиенің маңызының өзгеруі

Несие туралы ұғым және оның пайда болуы

Несиенің экономикалық категория ретінде жалпы сипаттамасы

“Card center” бөлiмi Пластикалық карточканың даму тарихы және оның қызмет көрсету жағдайы

Дебетті карточкалар жүйесінде қызмет көрсету жүйесі

Сұраныс және сұранысқа әсер ететін фокторлар Сұраныс заңы

Қазақстан Республикасының банктiк жүйе даму проблемалары және болашағы

Нарықтық жағдайдағы тұтыну несиесін ұсынудың

Тұтынушыларға несие беру жөнінде шешім қабылдау, нсиені беру және алған несиені қайтару есебі

Ұлттық банктің ақшанесие және валюталық саясаттарының экономиканы реттеудегі маңызы мен жүргізілу механизмі

Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Банктің операциялары мен негізгі бағыттары

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің сыртқы саясаты және даму жолдары

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәртебесі және ұйымдастырылу құрылымы

Ақшанесие саясаты

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктердің ресми мөлшерлемесін қарастыру

ҚР Ұлттық Банкінің негізгі операциялары ақша массасы мен ақша базасы, ақша–несие саясаты және валюталық реттеу

Қазақстан Республикасында ұлттық валютаны нығайту жөнінде жүргізілетін ақшакредит саясаты

Несиелік ресурстарды пайдаланғаны үшін сый ақылар есептеу және есепте көрсету тәртібі

Шағын және орта бизнесті несиелеудің проблемалары мен дамыту перспективалары

Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті несиелендіруді экономикалық талдау

Қазақстан Республикасындағы валюталық операцияларды реттеу

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі міндеттері, қызметтері және операциялары

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктердің ресми мөлшерлерін қарастыру

V Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі

Қазақстан Республикасындағы экономикалық өсудің қазіргі жағдайы және болашағы

Қазақстан Республикасының банктілік жүйесі

Германия банк жүйесі Германия банк жүйесінің қалыптасуы; несиелік, мамандандырылған және қоғамдық құқықтық

Таза кірісті анықтаудағы кірістер мен шығындар есебінің көрінісі

Қаржылық нәтижені анықтаудағы кірістер мен шығындар есебінің көрінісі

Банктік қызмет көрсету шартының ұғымы, элементтері мен мазмұны

Банк қызметін ұйымдастыру және банктің ұйымдық құрлымының негіздері

Банк қызметіндегі ұйымдастырылған банкаралық несие нарығының рөлі мен мағынасының нығаю перспективалары

БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРЫМДАР ЖҮЙЕСІ (БААЖ) АРҚЫЛЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ

Деректер қорына сұрауларды орындау

БАНКТІҢ АТҚАРЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІН ФРОНТОФИС ЖӘНЕ БЭКОФИСКЕ БӨЛУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Бухгалтерлік есеп ақпарат жүйесі ретінде Ақпаратты пайдаланушылар

Т Бөлім Несие жүйесі және оның элементтері

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін ақшакредит саясаты

Табыс салығы бойынша салық әсері

Шетелдік тәжірибедегі Орталық банктерді ұйымдастыру және

Материалдық емес активтердің есебі

Қазақстан Республикасында инвестицияларды мемлекеттік реттеудің негізі

Коммерциялық банктердiң қаржы делдалы ретінде экономикадағы рөлі мен негізгі операциялары

Ломбардтар және “Қазпошта” АҚ поштажинақтау жүйесі – банктік емес несие ұйымдарының бөлігі ретінде

Екінші деңгейлі Банктердегі факторинг операциясының ұйымдастырылуы

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РОЛІ

Банктік заңнама міндеттері Ұлттық Банк және Қазақстан Даму банкі заңнамалары

Бухгалтерлік есеп және есөптілік Департаментінің құрылымы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ АҚШАНЕСИЕ САЯСАТЫН ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫ ЖӘНЕ ИНФЛЯЦИЯЛЫҚ

Банктің меншікті капиталы және оның атқаратын қызметі

Банктің есеп айырысукассалық операцияларының есебі

Коммерциялық банктердің сейфтік қызметі

Дебиторлық және кредиторлық операциялардың бухгалтерік есебін ұйымдастыру

Депозиттерді сақтандыру қорлары Депозиттерді сақтандыру жүйесі

Екінші деңгейлі банктердің активті және пассивті операциялары

Банктік шот туралы түсінік, оны ашу, жүргізу және тәртібі

Қазақстанның коммерциялық банктерінің операциялары мен қызметтерін талдау

Шетел елдерiнiң ақшанесие саясатын жүргiзудегi тәжiрибесi

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банк iсәрекетiндегi депозиттiк саясат

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің есеп айырысу операцияларының даму мәселелері

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің активтік операцияларын жетілдіру жолдары

Коммерциялық банктің атқаратын операцияларының мәні,

Коммерциялық банктердің инвестициялық операциялары

Екінші деңгейлі банктердің инвестициялық ісәрекеттерін бағалау әдістерін дамыту бағыттары

Коммерциялық банктің стратегиясы мен тактикасы ретінде несие саясатының мақсаты және оны анықтайтын

Банктің несиелік портфелін қалыптастыру және сапасын бағалаудың теориялық негіздері

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің несие қатынастарындағы рөлі

Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есептің шоттардың жаңа жоспарға өту концепциясы

Коммерциялық банктердің қызмет түрлеріне сипаттама және операциялары

Қаржылық нәтижені анықтаудағы кірістер мен шығындар есебінің көрінісі

Еліміздегі екінші деңгейлі банктердің жүргізетін активті операциялары

АСТАНА ҚАЛАЛЫҚ ФИЛИАЛЫ ААҚ «Халық Банкінің» БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ДАМУ

Қазақстан Ұлттық Банкінің міндеттері мен функциялары және оларды Агенттікпен бөлісуі

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру

Ұлттық банк – үкіметтің бас банкирі, қаржы кеңесшісі және

Ұлттық Банк, оның міндеті және қызметтері, меншікті қаражаттары мен пайдасы

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі өзі жүргізетін операциялар бойынша ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін, сол

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің және Мемлекеттік тұрғын үй

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі – Қазақстан Республикасының Орталық банкі

Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру

Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның дамуы

Ақша қозғалысы туралы есөпті және капиталдағы өзгерістер туралы есепті ашып көрсету

Екінші деңгейлі банктің шот жоспарының концепциясы мен сипаттамасы

Екінші деңгейлі банктер қызметін нарықтық жағдайда қадағалау мен реттеу

Несиелік қабілетті бағалауды жетілдіру жолдары Шетел тәжірибесі

«Казкоммерцбанк» АҚдағы қарыз алушының несиелік қабілетін талдау тәжірибесі

Қарыз алушыларының несиелік қабілетін бағалау әдістерінің жетілдіру жолдары

Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын ұлғайту құралы

Екінші дәрежедегі банктер және олардың қызметі

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ОНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ

ҚАЗАҚСТАНДА ЛИЗИНГТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫН «АТФ ЛИЗИНГ» ФИРМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ

Қазақстан Республикасының қаржы нарығындағы лизингтік компаниялардың қызметіне талдау

Қазақстан Респуликасының қаржы нарығындағы лизингтік компаниялардың қызметіне талдау

Қазіргі кезеңдегі лизингтік қатынастарды ұйымдастыруды талдау

Қазақстанда лизингті бағытты ұйымдастырудың негізгі

Лизингтік операциялар және олардың сипаттамасы

Лизингттің теориялық негіздері

Еліміздің экономикасын дамытудағы мемлекеттік несиенің маңызы

Қазақстан Республикасында несие ақшалардың дамуы және олардың ақша айналысындағы үлес салмағы

Қазақстан Республикасындағы банктердің несиелік қызметінің дамуы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НЕСИЕАҚША ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

Банкаралық операциялардың электрондық жүйесі

Банктік қадағалау Банктік қадағалаудың мақсаттары мен әдістері

Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны

Банк ісіндегі бәсеке

БАНКАРАЛЫҚ КОРРЕСПОНДЕНТТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІ

Банк туралы түсінік, оның түрлері, қызметтері

ҚР Ұлттық банкі басқармасының ж шілдедегі қаулысына сәйкес жағдайлар

ҚР Ұлттық банкі қызметтері және операциялары

Банктің депозиттік операциялары

Жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері

Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің ұйымдастырылуы

Банктік несиенің функциялары мен түрлері, принциптері

Несиелеудің қағидалары, несие нысаны, түрлері

Төлем карточкаларының үлкен болашағы бар

Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні

Германияның банк жүйесі

Қазақстан Республикасында депозиттік рыноктың құрылуы және дамуы

Депозитті теориялық тұрғыдан сипаттау

Күрделі пайыздық қойылым бойынша дисконттау

ЭКОНОМИКАНЫ РЕТТЕУДЕГІ АҚШАНЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеудің даму мәселелері

Банк кассасынан қолмақол ақшаларды қабылдау және беру есебі

Коммерциялық банктер банктік жүйенің екінші деңгейін білдіреді Олар банктік ресурстарды шоғырландыра отырып, заңды және

Коммерциялық банк қызметіндегі жарнамының рөлі

Коммерциялық банктердің пассив операциялары және оның түрлері

Коммерциялық банктердің ШЫҒЫНДАРЫ МЕН ТАБЫСТАРЫ

Қазақстанның коммерциялық банктерінің қызметін ұйымдастыру

ФРЖның ұйымдастырылу құрылымындағы ерекшеліктер

КРЕДИТТІҢ –шығу тарихы, түсінігі

Қазақстандағы банк реформасы және қазіргі банк жүйесінің қалыптасуы

Қазақстан Республикасының Орталық банкісінің операциялары

Қаржылық есеп беру элементтері және олардың түрлері

Несие жүйесі және оның элементтері

Қазақстан Республикасындағы лизинг бизнесі

Лизингтің жіктелу белгілері мен қағидалары

Қазақстан Республикасының банктiк жүйесiнiң қалыптасуы

нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру

Несиенің формалары және олардың жіктелуі

Несие беру шарттары

Несие беру жөнінде шешім қабылдау және несиені беру тәртібі

Коммерциялық банктердің тәуекелдерді басқару және несиелік тәуекелді бағалау әдістері

НЕСИЕНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САНАТ РЕТІНДЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Несие формалары және олардың жіктелуі

Банк жүйесінің элементтеріне сипаттама

Жылжымайтын тұрғын үй дүниемүлігін сатып алуға

“Card center” бөлiмi Пластикалық карточканың даму тарихы және оның қызмет көрсету жағдайы

Қазақстандағы биржалық репо нарығы

Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығының клирингтiк жүйесiнiң жұмыс iстеу ерекшелiктерi

Қазақстан тәуелсiздiгiн жариялау, ұлттық валютаны енгiзу және экономиканы реформалау мемлекеттiң экономикалық

Ұлттық банк Қазақстан Республикасының Орталық банкі

әрі реттеуші бас органның ролін атқара отырып , ерекше орынға ие және экономикалық басқарудың мемлекеттік органы болып

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін ақшакредит саясаты

Қазақстан Республикасындағы жылдан бергі банк реформасы және жылғы банк жүйесін реформалау

Несие қатынастарының пайда болуы

Банктердің мәні және оның қызметтері

Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің негізгі проблемалары және оларды шешу жолдары

Коммерциялық банктердің экономикадағы қызметі және операциялары


[ 0.005 ]