BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Туризм

Батпақ және минералды сулармен емдеу және санаториялық потенциалы

Қазақстандағы туризмді дамытудағы қолданылатын PRтехнологиялар

ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

«Яссауи» туристік фирмасының қызметін талдау және оның туристік қызмет көрсету нарығындағы орны

Халықаралық туризмнің бүгінгі таңдағы даму тенденциялары және әлеуметтікэкономикалық аспектілері

Алматы қ және Алматы облысындағы туристік қызметті талдау және Алматы қаласы Туризм Департаменті қызметінің

Қазақстанның шипа жайларының сауықтандыру және емдеу саласындағы туризмнің үлесі

Қазақстандағы қонақ үй шаруашылық кәсіпорындары және оның диференциациялық функциясы мен

Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту және жетілдірі жолдары

ТОО «Тау Дастархан» мейрамханасы мысалында мейрамхана кешенін басқару тәжірибесі мен практикасы

Оңтүстік Қазақстан облыс рекреация ресурстарын туристік ісәрекеттерде пайдалану және туризм дамуының тұжырымдамасы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ

Туристік фирманы ұйымдастыру және басқару құрылымдарын талдау Туризмді ұйымдастыру формалары мен негізгі

Алматы қаласындағы туризм дамуының қағидалары

Туристік қызмет көрсету мәні, түрлері, негізгі ұғымдар, функциялар (туризм, турпакет, тур, туристік

Рекреациялық қажеттіліктерді қалыптастыратын факторлар (экономикалық, әлеуметтік,

Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту және жетілдірі жолдары

Туризм динамикалық, экономикалық, қоғамдық шаруашылық жүйе

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Қазіргі кездегі Қазақстаның Республикасындағы туризмнің дамуынындағы пробемалары

Туризмге көрсететін қызметтерінің сапасы мен мәні

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Белсенді саяхаттың классификациясы және қиындық категориялары

ТУРИСТІК САЯХАТТАРДАҒЫ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

Ұлы Жiбек жолы бойындағы қала мәдениетiнiң қалыптасуы

Халықаралық туризмнің географиясының ортақ негізгі ресурстары

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНА ФИЗИКАЛЫҚГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА БЕРУ

Экологиялық туризм және экотур мәселесі бойынша ұлттық саясаттың негізгі бағыттары

Бурабай курорттық ауданының әлеуметтікэкономикалық рекреациялық ресурстарына сипаттама

Қазақстан Республикасында туризм дамуына әсерін тигізетін факторларды талдау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ САЛА АРАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІН ТАЛДАУ

Туризм аймағы бойынша геоақпараттық технологиялар

Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастардың нысаны ретінде

Алматы қаласының қысқаша сипаттамасы

Рекреациялық және экскурсиялық объектілер

Қытай мемлекетінің географиялық орналасуы

Медеу мұз айдыны

Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы проблемалары және даму болашағы

­тарау Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері

Қазақстан Республикасындағы туризм саласын реттеу


[ 0.004 ]