BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Статистика

Білім туралы көрсеткіштерді есепке алу және оны компьютерлік техниканы қолдану жолдары

Сандардың жуықтауы, олардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктері

Қазақстан Республикасының миграция туралы статистикалық көрсеткіштер жүйесі

Жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және оларға еңбекақы төлеу

Кәсіпорын статистикасында жеке индекстерді есептеу

Топтау белгілері және топқа бөлу принциптері (негіздері)

Қазақстан Республикасының сыртқы сауда статистикасын ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының статистикалық пратикасында ҰЕЖнi қолданудың негiзгi кезеңдерi және стратегиясы

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙКҮЙІН СИПАТТАЙТЫН НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Қазақстанның экспорттық операцияларды динамикалық және құрлымдық талдау;

Санды өзгермелі өзара қатысты зерттеуде қатарлы жанаспалы қатар әдісін қолдану

Өсіңкілік қатарларды негізгі көрсеткіштері бойынша есептеу тәсілдері,

Статистика туралы жалпы түсінік және оның даму кезеңдері

Статистикалық заңдылық

Статистикалық бақылауды жүргізуді ұйымдастыру және оның бағдарламасы

Қатысты шама көрсеткіштерін есептеудің жалпы қағидасы

Әрекеттегі фактордан тәуелді зерттеліп отырған көрсеткіштерінің экономика математикалық үлгісін құру


Создание сайта - студия Riskk.kz
[ 0.036 ]