BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Социология

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ САЛАСЫНДА БОЛЖАУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Шетел қазақтары тарихи отанына оралудағы теориялық аспектілері

Нарықтық қатынастар жағдайындағы әйел мен еркектің рөлі

СПИД ауруына қарсы күрес ұйымдастыру және осы саладағы халықаралық әлеуметтік қарым – қатынастар

ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ КАТЕГОРИЯЛАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК

Жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстар– Қазақстандағы жастардың ауытқитын мiнезқұлықтарының негiзгi аспектiлерiнiң бiрi

Жастардың ауытқитын мiнезқұлықтарына социологиялық зерттеу жүргiзудiң теориялық және әдiстемелiк негiздерi

Қазақстандағы жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері мен әлеуметтік мәселенің көріну деңгейі

Қазақстандағы кедейлікпен күрес және оны жеңудің принциптері

Оңтүстік Қазақстан облысындағы территориялды мобильділіктің Әлеуметтікэкономикалық жағдайға Әсері

Оралмандарды қоныстандырудың ұлттық ерекшеліктері мен бағыттары

МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРЛІ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ӘДІСНАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ

ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Өтпелі кезеңдегі жастардың саясиәлеуметтік және мәдени құндылықтарының өзгеру барысы

Оңтүстік Қазақстан облысындағы еңбек миграциясының әлеуметтікэкономикалық салдары

Қазақстандағы қайырымдылық қорлардың ерекшеліктері

Құқық шығармашылығы қызметінің негізгі әлеуметтік факторлары Құқықтың әлеуметтік функциялары

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың мәселесі мен оларды әлеуметтік қорғауды ұйымдастырудың өзектілігі, оның масштабтылығымен

Социологиялық зерттеудің мақсаты мен мәні

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ САЛАСЫНДА БОЛЖАУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Тартыс субъектілері, сатысы, мақсаты және реттеу механизмдері

Қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат

Әйел мәртебесіне исламның ықпалы

Девиантты жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың технологияларның мәні мен ерекшеліктері

Жас отбасымен әлеуметтік жұмыстың міндеттері мен құрылымы

Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың технологияларның мәні мен ерекшеліктері

Жастардың қоғамға деген қазіргі заманғы талаптары

ЖАСТАРДЫҢ АУЫТҚИТЫН МІНЕЗҚҰЛЫҚ СТЕРЕОТИПТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІКПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Дюркгеймнің әлеуметтану жөніндегі көзқарастары

СОЦИОЛОГИЯНЫҢ ШЫҒУЫНА ДЕЙІНГІ ӘЛЕУМЕТТІК ОЙПІКІРЛЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Әлеуметтік «мен» түсінігің құрылымдалуы

Қазіргі дүние жүзіндегі ұлттық қатынастардағы ерекшеліктер

Басшылық стильдер және олардың түрлері

Байтұрсынов қазақ оқыған азаматтарының тұңғыш көсемі

Әлихан Бөкейханов Ресей империясында саясиәлеуметтік қарамақайшылықтар шиеленісіп тұрған тұста шыққан

Білім беру социологиясы

М Вебердің әлеуметтану жөніндегі көзқарастары

Ғылымитехникалық революцияның мәні мен мазмұны

Абайдың әлеуметтанулық көзқарастары

ЖАСТАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗҚҰЛҚЫН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ПРОБЛЕМАСЫ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУДІҢ

Қазақстан Республикасының демографиялық дамуының күшті және әлсіз

О.Конт – социологияның негізін қалаушы

Дін социологиясының шығуы және қалыптасу тарихы

Дінге байланысты туындаған ғылыми пікірлердің бағыттары

«Еңбек туралы» заңға шолу және жұмыссыздық жайында

Еңбектің негізгі категориялары

Адам жеке басының дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар (онтогнез)

Инженер еңбегінің ерекшеліктері

Инженерлік еңбек тиімділігі

Инженертехникалық интеллигенцияның қоғамның әлеуметтік құрылымдағы орны мен рөлі

Анықтамалар мен техникалық әдістемелерді, пәннің оқуәдістемелік кешенін, лекция конспектілерін қолдана білу

Шетелдік ғалымдардың қазақтың демографиялық ахуалы жайлы пікірлері

Қазақстандағы социологиялық зерттеулер

Әлеуметтік тұжырымдаманы дамытуда зор үлесі бар ірі тұлғалардың бірі

Қоғамдық прогресс және регресс Әлеуметтік революция және эволюция — дамудың негізгі формалары

ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МАРКСТІК ІЛІМ ЖӘНЕ

Қоғамдық пікірқоғамдағы адамдар санасында қалыптасқан пікір

Әлеуметтік қауымдастықтардың (топтасулардың) тарихи типтері мен түрлері

Саяси сана, олардың негізгі элементтері, функциялары мен формалары

ФРЕЙДТІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС ЖӨНІНДЕГІ ПІКІРІ

Отбасындағы кездесетін негізгі проблемалар

Отбасымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың отандық тарихы

ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ БАСҚА ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

Питирим Сорокин және оның әлеуметтік стратификация теориясы

Білім берудің мәні және функциялары Қазіргi білім беру жүйесіндегі үрдістер

Социологиялық зерттеулердің мәні мен мақсаты

Социологиялық сауалнама социологиялық ақпарат алудың негізгі әдісі ретінде

Социологиялық зерттеулердің кезеңдері мен түрлері

Герберт Спенсер позитивизмнің негізін қалаушы

Әлеуметтік тартыстарды және олардың функциясын жіктеу

Қазiргi заманғы әлеуметтанудағы тұлғаның негiзгi концепциялары

Шетелдердегі әлеуметтік жұмыс моделі мен әлеуметтік

XIX ғасырдың басыңда адамзаттың қоғамдық санасы адам мен қоғам

Ресейдегі әлеуметтану ойының қалыптасуы мен дамуы

Әлеуметтану — қоғам жөніндегі ғылым

Әлеуметтанудың атқаратын қызметтері және оның қоғамдық ғылымдар жүйесінде алатын орны


Создание сайта - студия Riskk.kz
[ 0.004 ]