BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Психология

Абай шығармаларындағы психология- ның негізгі мәселері

Жасөспірімдік кезеңде девиантты мінезқұлықты түзетудегі психологиялық жұмыстардың мазмұны

Жеткіншектер қарымқатынасының өзіндік бағалауын эксперименттік зерттеу

Жеткіншектік шақтағы интелектілік даму ерекшеліктерін зерттеудің ғылымипрактикалық негіздері

Жоғарғы сынып оқушыларындағы стресстік жағдайлардың алдын алу жолдары

КӘСІБИ БАҒЫТТЫЛЫҚТЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КӘСІБИ АЙҚЫНДАЛУЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ

Студенттік шақтағы зейін мен қарымқатынастың психологиялық

Мектеп жасына дейінгі балалардың мінезқұлық мотивтерінің өзгеруі және психикалық процестерінің дамуын зерттеуге

Төменгі сынып оқушыларының оқу әрекетіндегі ерекшеліктерін экспериментті зерттеу

Психологияда тұлғаның индивидуалдық ерекшеліктері мен

Сынып жетекшісінің қызметі

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат» ның маңызды проблемалары (әлеуметтік психология)

Бастауыш мектеп оқушыларының оқу ісәрекетінің мотивтерін қалыптастырудағы тәжірибелік

Дарындылық проблемасы өткен ғасырдағы психологтардың еңбектерінде

Діни сенімнің жеке адам, этнопсихологиялық, әлеуметтік қалыптасуына діннің тигізетін әсері

Ұлттық психология – қазақи тәлімтәрбиенің өзегі

Жасөспірімдердің қарым-қатынаста зейін қасиеттерінің психологиялық ерекшеліктері


[ 0.005 ]