BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Маркетинг

Қазақстандағы өткізу қызметі және оны жетілдіру жолдары ("Алматы Кілем" ААҚ материалдары негізінде)

Кондитерлік өнімдерінің нарықтағы алатын орны мен жалпы жағдайы

Нарықтық экономикадағы маркетингтің мәні және негізгі концепциялары

Қазақстандағы «Рахат» акционерлік қоғамының маркетингтік қызметіне талдау

Тауардың бәсекеге қабілетгілігі және оны бағалау

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Маркетингтің негізгі мақсаттары__________________ –

Бәсекелестердің бағаларын және олардың тауарларын талдау

Компанияның және өнімнің маркетинг жоспарының құрылымы мен мазмұны

« Қазақстан Халық Банкі» АҚ дағы корпоративті клиенттерге қызмет көрсететін нарықты талдау

Жоспарлаудың мәні,методологиялық негіздері және өрсеткіштері

Маркетинг зерттеулердің анықтамасы және оларды жүргізу шарттары

Маркетингтік зерттеулердің әдістері

Қазақстан темекі өнімдер нарығында жүргізілген маркетингтік зерттеу арқылы алынған ақпарат бойынша тәжіребелік

ААҚ «№ Сыра зауытыНЫҢ » маркетингтік зерттеулерІ мен оның тиімділігін арттыру

Сауалнаманы құрасгыру және пікір сұрау жүргізу әдістемесі

Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығын талдау («Химфарм» компаниясының мысалында)

Жарнама, оның мәні, функциясы, рөлі мен мағынасы

Сату көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен кызметтерді иелену жеткіліксіз, ол үшін тұтынушылардың осы

Жаңа тауарлар компьютерлер, «Жиллет» ұстаралары

ААҚ № Сыра зауытының қызметіндегі маркетингтік стратегияны жасау және жүзеге асыру жағдайы және оны жетілдіру

«Макдональдс» корпорациясының маркетинг концепциясын пайдалануы

Қазақстандағы маркетингтің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері

Алматы облысындағы сүт өнімдерін фермерлік шаруашылықтар өнімдерінің сапасы

Нарықты сегменттеудің ұғымы, критерийлері мен белгілері

Қазақстандық және әлемдік алтын нарығының талдамалық шолуы

Рахат АҚ техникалыкэкономикалық көрсеткіштерін талдау

Маркетингтік жүйедегі жарнаманың мәні мақсаты және түрлері

Көтерме сауданьң мәні, рөлі және қызмет аясы Көтерме делдалдарьның негізгі тиіптері мен сипаттамалары

Алматы қаласындағы № Сыра зауытының тауар саясатын жетілдіру

Бюджеттiң шектеулiгi тұтынушылар дәрменсіздігіне және мiнезқұлығына әсер етушi негiзгi фактор ретiнде

Тауар сипаттамаларының оны қабылдау қарқынына ықпалы

Өндіріске арналған тауарлар нарқын сегменттеудің негізгі ұстанымдары

Қазақстан Республикасында тұтынушы мінезқұлқын оқуды әдістемелік қамтамасыз ету

«Рамбутя» ЖШСң жарнамалық қызметін ұйымдастыруы

Фирманың жұмыс атқаруы макроорталығының негізгі факторлары

Жарнамалық қызметтің кезеңдері (тәртібі)

Кабельдi теледидарының сәтсiздiгi және осы сәтсiздiктiң болуына себеп болған маркетингтiк орта

Тарату арналарының ынтымақтастықтары, дауластықтары

Халықаралық маркетингтің қазіргі проблемалары мен субъектілер Шетел рыногына тауар өндіруді

Сегменттеу принципін халықаралық нарыққа қолдану

Ақтөбе облысы «Green Apple» компаниясының маркетингтік іс әрекетінің

Электронды бизнестің перспективалық даму тарихы және негізгі түсініктері

Жарнама нарығына экономикалықмаркетингтік талдау жүргізу («Рика» медиа тобының мысалында)

“Алси” фирмасының бөлшек саудасын басқару кәсіпорынның маркетингтік ісәрекетін жетілдіру элементі ретінде

“Рахат” Акционерлік Қоғамының маркетинтік жұмыстарын жетілдіру жолдары

Кiтапты тауарға айналдырып саудалау

ААҚ «LG Elektronics Almaty Kazakstan» компаниясының өндірістік және маркетингтік ісәрекеттерін талдау

Бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері

ЖШС "Қарғалы жүн" Сауда Үйінің басқаруұйымдастырушылық қызметі мен еңбекақыны ұйымдастыру

Қызмет көрсету мен коммерциялық емес іс-әрекеттегі маркетинг

Маркетинг жоспарлары және оның түрлері

Заңдардың орындалуын бақылайтын мемлекеттік мекемелердің талаптары жоғарылатуы

Тауардың өміршеңдік кезеңінің түрлері

Әлеуметтікэтикалық маркетинг концепциясы

Макроорта факторларының кейбір негізгі сипаттары

Шағын фирма меркетингісінің тиімді стратегиялары

Әр фирма өз маркетинг қызметін тиімді басқаруға ынталы Маркетингті басқару процесі негізінен алғанда мынандай кезеңдерді

Маркетингтің принциптері, атқаратын қызметтері және оның концепциясы

Жарнама әрекетін жүргізудегі негізгі сатылары

Корпорация мен бөлімшелерді стратегиялық жоспарлау

Өнеркәсіп тауарлары рыногын сегменттеу негіздері

Маркетингті зерттеу үрдістері

Ақпаратқа қойылатын талаптар

Маркетингтік зерттеулердің бағыттары мен ұйымдық формалары

Маркетингтік зерттеу әдістемесінің теориялық негіздері

Маркетинг зерттеулердің анықтамасы және оларды жүргізу шарттары

Тауар концепциясының құру және тестілеу

Кiрiспе Маркетинг туралы ұғым және маркетингтегi комуникация жүйесi

Маркетингтегі коммуникация (жылжыту) жүйесі

Тұтынушылар нарқын сегменттеудің негізгі ұстанымдары

Мінез – құлық принципі негізінде сегменттеу

Дамыған елдердегі ортаңғы класстың дамуы(АҚШ)

Алматы қаласындағы № Сыра зауытының тауар саясаты

Өткізуді ынталандыру бағдарламасын іске асыру

Стратегиялық жоспарлаудың мәні, белгілері

Жарнама және қоғамдықмемлекеттік саясат

Өндірісте пайдалануға арналған тауарларды топтастыру

Маркалардың сыбайластығы туралы шешім қабылдау

Тауардың сапасы және бәсекеге қабілеттілігі

Жаңа тауарды жоспарлау

Сатып алушының мінезқұлқына әсер ететін факторлар

Тұтынушы тұлғасы және оның қажеттіліктері

Сатып алушылар мінез құлықтарының уәжі

Өндірістік мақсатқа арналған тауарларды сатъш алушыларға әсер етеіін факторлар

Халықаралық жарнама агенттіктері және олардың туризмнің дамуындағы рөлі

Халықаралық маркетингтің ерекшеліктері және оны қоршаған орта

Халықаралық маркетингте қабылданатын шешімдер

Жарнама әрекетін жүргізудегі негізгі сатылар

Кәсіпорындағы маркетингтік жоспарлау

Коммуникациялық шараларды жүзеге асыру жүйелері

Бөлшек сауда кәсіпорындарын түрлі әдістермен топтастыру


[ 0.004 ]