BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Менеджмент

Кәсіпорының даму стратегиясымен кадрлық саясаттың өзара байланысы

«Ұсыныстар портфеліне» кіретін және жасап шығарылатын бұйымдардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалау және оларды

БҰЙЫМДАРДЫ КӘСІПОРЫННЫҢ ЖЫЛДЫҚ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫНА ЕНГІЗУ

«Казгермұнай» бк мысалында персоналды дағдарысқа қарсы басқаруды жүзеге асыру және оны жетілдіру жолдары

Еңбек ақының мәні, мағынасы және еңбек ақы төлеу механизмі

Жапондық менеджмент мектебі және оның ерекшеліктері

Қазақстан кәсіпорындарының БСҰна кіргеннен кейінгі

Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жалпы сипаттама

Іріктеу ұғымының түсінігі және оған қатысты ұғымдар

Кәсіпорында персоналды басқарудың теориялық негіздері

Кадрларды іріктеу проблемасының тарихи аспектісі

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы экономикалық қатынастардың жаңа шыңдарына шығу үстінде, оның сыртқы

Жаһанда даму жағдайындағы тоқыма және кілем өнкеркәсібі кәсіпорындарының дағдарысқа қарсы қамтамасыз ету

Бірлескен кәсіпорындарды құру туралы келіссөздерді жүргізудегі туындайтын проблемалар

«Казпочта» АҚның басқару әдістерінің қолданылуы

Коносукэ Мацусита жапон менеджментінің патриархы

Әртүрлі нарықтық құрылымдар жағдайындағы фирманың ісәрекеті

Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджмент

Негізгі басқару функцияларының сипаттамалары

Қазақстан Республикасындағы нарықтық құрылымдар жағдайындағы фирманың ісәрекеті

Ақпараттық жүйелер ресурстарына қойылатын талаптар

Жапондық менеджмент ерекшеліктері Қызметшілерді басқару

Стандарттау мен сертификаттау өнім сапасын жоғарлауын басқарудың негізгі тетіктерінің ретінде

Адам қызметін басқару және топты басқарудың теориялық негізін қалаушылар

Стандарттау мен сертификаттау өнім сапасын жоғарлауын басқарудың негізгі тетіктерінің ретінде

Персоналмен жұмыс істеу формалары және персоналдың сапалы құрамын жақсарту қажеттілігі

Жоғарғы басшылықтың сапа менеджменті жүйесіндегі ролі

“Ақсай нанның негізгі техникаэкономикалық көрсеткіштерін талдау

«КазТрансОйл» ЖАҚ жүйесі бойынша Қазақстан мұнайын тасымалдаудың негізгі экспорттық бағыты

Адамдарды басқару және топтарды басқару

Адам мен ұйымның қоршау өзара әсерінің белгілеу мәселесі

Эмерсонның «өнімділіктің принципі»

“Дәуір” Республикалық полиграфиялық баспа кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің даму тарихы

Қазақ халқы санының кему және өсу себептері Өсу болашағы

Мотивацияның теориялық негіздері

Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына сипаттама

Ұйымдық құрылымды құрудағы әр түрлі көзқарастар

Жұмыспен қамту саясаты және оны жүзеге асырудың әкімшілік және экономикалық механизмі

Инженер кадрларын дайындаудағы негізгі бағыттар

Тауарлардың бәсекеге жарамдылығының көрсеткіші

Экономика – кибернетикалық жүйенің функциясы, сипаттамасы және құрылымы

Классикалық басқару мектебінің өкілдері, негізгі идеялары

Қазақстандағы экономикалық реформалардың жайы және барысы

Қазақстанда басқару теориясы мен практикясының дамуы

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет реформасын жүргізу

Өнімнің бәсекегеқабілеттілігін арттыруда стандарттау мен сертификаттаудың маңыздылығы

Менеджерге қойылатын талаптар

КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

Менеджменттің мектептері

Менеджмент туралы түciнiк, оның мазмұны

Этикалық қиын шешімдерді қабылдайтын критерийлер

БИЗНЕСЖОСПАР КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ

Ұйымды құрылымды құруға әр түрлі көзқарастар

Басқару шешімінің мәні, қасиеті және ролі

Бақылауды мәліметтерді қамтамасыз ету

МЕНЕДЖМЕНТТІҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТІ, ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Рынок сыйымдылығының және өткізу көлемін тиімділігін жоспарлау

Бұрын біз инженерлік негізгі білімін жақсы үйретіп, экономикамен басқару білімдеріне көп көңіл бөлмейтін Осы пәндерден инженер

Мотивацияның ісжүргізушілік (процессуалдық) теориясы

Нарықтық экономикадағы басқару тәсілдері

Рынок сыйымдылығы және өткізу көлемін жоспарлау

Ойындар теориясының есептерiн сызықтық программалау есептерiне ауыстыру

Ұйымның персоналын басқарудың сапалы құрамын жақсарту мазмұны

Ұйым менеджменті жүйесіндегі персоналды басқарудың орны

Филиалдың адам ресурстары басқармасының персоналды басқару саясатын жетілдіру шаралары

Кәсіпорынды персоналды басқарудың теориялық негіздері

Көп арналы механизмдердің ерекшелігі болып элементтердің анықталған ассимертиясы табылады Бір элемент (арна) шешім

Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде

Сараптау жүйелерін тұрғызуға қатысатын мамандар

Стратегиялық жоспарлаудың экономикалық мәні және орны

Нарықтық қатынастар аясының кеңеюі жағдайындағы стратегиялық жоспарлаудың мәні мен рөлі

Қазақстандық кәсіпорындарда стратегиялық басқару дамуының алғышаттары

Персоналды басқарудың құрылымы, жүйесі, әдістері Қызмет категориялары

ріктеу ұғымының түсінігі және оған қатысты ұғымдар

Стиль түрлері және олардың сипаттамалары

Ұйымдық мәдениеттің мәні мен құрылымы

жаңа өнімнің, өндірістің тәсілдері мен қызмет түрлерінің пайда болуына мүмкіндік беретін техникалар мен технологиялардың дамуы;

Шешімдерді шығару және қабылдау технологиясы

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен даму деңгейі


[ 0.006 ]