BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Информатика

Программаны жазуға және жасауға кеткен шығынды есептеу

Алматы қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдау және болжаудың математикалық

Аудандық Қазынашылық Бөлімінің ақпараттық технологияларды пайдалану жағдайы

Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын

Жобалауды басқару бөлімінің есеп кешенін орындау үшін қолданылатын программалық құралдардың

КЕРІ БАЙЛАНЫССЫЗ БАСҚАРУ ШЕКТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитетінің атқаратын рөлі мен жалпы сипаттамасы

Қазіргі бар автматтандырылған жүйлерді талдау, торабтардың негізі, тапсырманы қою

Жарнаманың компьютерлік негізде кескіндеудің қажеттілігі Үш өлшемді графика әлемінде жұмыс жасау

Электр қауіпсіздігі және электрмагниттік өрістен қорғану

Тиристордың әртүрлі басқару бұрышы мәніндегі асинхронды электрқозғалтқыштың статикалық сипаттамасын есептеу

Сұрау көмегімен кестеден мәліметтерді таңдау

ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР

Нәтижелерді талдау және ақпараттық өнімді коммерциялық іске асыру бойынша ұсыныстар

Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын

«Коммерциялық банктің айырбастау пунктерінің валюта бағамын қадағалаудың» ақпарат жүйесінің құрылуын негіздеу

Сандардың жуытауы және олардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктері

Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы

DELPHI –дің басқа аналогтық программалық өнімдермен салыстырғандағы артықшылықтар

“ Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесiндегi тапсырманың қойылымы

Қазақстан Республикасы тұрғындары барлық бас жиынтықтары базасын Excelде құру

Желі сигналдары мен көрсеткіштерін есептеу параметрлерінің маңыздылық көрсеткіштерін есептеу

Corel Draw программасының құралдар тақтасы, қасиеттері, интерактивті құралдармен бірлесе пайдалануы

Екінші кезең технологиясының мәселесін орнату (қалыптастыру) ҚР жылы ЖООдағы студент қауымын түзудің жаңа үлгісін

Программаны жазуға және түзетуге кететін шығындарды есептеу

Мәліметтер өңдеу жүйесінің экономикалық тиімділігі

ЕКІЛІК ЕМЕС АЙНЫМАЛЫ РИДСОЛОМОН КОДЫНДА У АРҚЫЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖІБЕРУ

Сақтандыру түрлері, заңды және жеке тұлғалардың мүліктерін сақтандыруды анықтау және есептеу

Бұрмадан қорғалмаған кодтар

Дебиторлармен және кредиторлармен көмекшi есеп операцияларын жүргiзудегi франтофистiң функциялары

“МӘлiметтер базасын жобалау” бойынша электрондық оқулық

Agnitum Outpost Firewall дербес торапаралық экранын орнату және келтіру

«Helios» компаниясының тауарлық қорын есептеу және талдаудың ақпараттық жүйесі

Жол төсемелерiнiң температуралық режимiн шекті элементтер әдісімен зерттеудің теориялық негіздері

Тақырып атаулары, олардың қысқыша мазмұны және тақырыпты меңгеруге бөлінетін оқу сағаттары көлемі

Сақтандыру түрлері, заңды және жеке тұлғалардың автокөліктерін сақтандыруды анықтау және есептеу

Мәтіндік және оқу құралдарын құру кезінде қолданылатын програмдық құралдармен танысу

Проекция терезелері және жұмыс кеңістігін келістіру

Жылжымалы көрініс, дыбыстық эффектілер және клавиатурадағы стандарттық емес енгізу

Wіndows операциялық жүйесіне арналған архиваторлар

Микропроцессор Intel Pentium дамуы және негізгі мәліметтер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БIЛIМ МИНИСТРЛIГI

Алгоритмнің негізгі идеясын көрсету

Берілгендердің динамикалық құрылымдары

Есептің математикалық түрінде жазылуы

Курстық жобаның тақырыбы «Больницаның базасын құру»

Қазіргі заман білім жүйесің реформалау

Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері

Салмақтар матрицасын құру, ағаш бойынша ,, түйіндерге ең қысқа жолды табу

Компьютерлік вирустар нені істей алады және нені істей алмайды

Компьютерлік вирустар, олардың қасиеттері және классификациясы

Классикалық вирустар – паразиттер

Компьютерге вирустың кіру жолы және механизмде вирус программасының бөлінуі

Бағдарлама негізінде Еуропадағы пайдалы қазба кеніштеріне шолу жасау керек Берілген жергілікті үш өлшемді проекциясын

DELPHІ тіліндегі бағдарламаның құрылымы

Формалардың өзара қатынастарын орнату

ЕКІЛІК КОДТАЛҒАН ОНДЫҚ САНДАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЛДАЛЫНАТЫН

Еліктеулікті үлгілеу

Corel Draw графиктік редакторындағы құралдар және олармен жұмыс

Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті

Берілген желі фрагменті үшін екі түйін арасындағы байланыстың сенімділігін есептеу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ

Драйверлермен желілік бағдарламаларды орнату

Cookiesді Mailru электронды қызмет поштасында пайдалану

Торап үлгілері

Жергілікті есептеу торабын жобалау

Тақырыптар атаулары, олардың қысқаша мазмұны және осы тақырыпты меңгеруге бөлінетін оқу сағаттары көлемі

Delphі қосымшаларымен жұмыс істеу үлгілері

Компьютерді желімен жұмыс істеуге даярлау

Компьютерді желімен жұмыс істеуге даярлау Жүйелік параметрлерді бекіту

Internetке қосылу үшін қажетті жабдықтар

“Кадрлар бөлімі” программасы жеткілікті түрде абстрактілі кәсіпорынның кадрлар бөлімі қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетуге

Кодтың коррекциялаушы қабілеттігі кодтық қашықтықпен байланысы

Программаның жазылуы

ДК негізгі блоктары мен олардың мәндерi

Программалар вирус таппаған жағдайда экранға төмендегіше хабар береді

Delphi туралы негізгі түсініктер

JavaScriptтің негізгі объектілері және олардың қасиеттері мен

Тақырыбы «Компьютерлік фирма менеджментінің ақпараттық жүйесі»

ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Үзіліссіз кәсіби білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту

Келесі реквизиттерге сәйкес клиенттер туралы ақпаратты жинақтайтын МБ құру керек Атыжөні, тегі, туған жылы, айы, күні,

Жанама электрмагниттік сәуле шығару есебінен ақпараттың шығып кетуінен қорғану

“ Литтл есебі ” негізгі әдістері (шекара және бұтақша әдісі) қолданылып – варианттың есебін есептеп, сол әдіске Borland Delphi

Мәліметтер базасын жобалау (практикалық көрінісі)

Мәліметтер базасымен жұмыс

Мәліметтер базасының мәні және оның атқаратын қызметтері

Электрондық кестелерді қолдана отырып, мәліметтерді енгізу (MS Excel)

Даталогиялық жобалау туралы жалпы мағлуматтар

Жұмыстың тақырыбы ”Меню“программасын құру Оны толық экранда көру, директорияларды ауыстыру, ағымдағы дискіні

Есептік түсініктемелік жазба мазмұны (қарастырылатын мәселелер тізімі)

Мультимедия ақпарат деректерінің түрлері және оларды өңдеу құралдары

Жүйедегі қателерді тексеру және түзеу утилиттері

Басқару объектісінің беріліс функциясын экспериментальды жиіліктік сипаттама бойынша анықтау

ОБЪЕКТіЛІ БАҒДАРЛАНҒАН ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тақырыбы Операциялық күшейткіштегі симметриялық мультивибраторды есептеу

С++ программмалау тілі

Арнайы эффектілер алу үшін қолданылатын алгоритмдер

EXCEL

Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

«Салық инспекциясында заңды тұлғада салық төлемдерін қабылдау ақпараттық жүйесін тұрғызудың

Салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың

Жоғары оқу орындарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі

ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ethernet жергілікті есептеу торабы

Ethetnet жергілікті есептеу торабы

Ethetnet жергілікті есептеу торабы

ҚИ Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

ТурбоПаскаль версия жүйесін іске қосу және жұмыс істеу

Кестедегі мәліметтерді жылжыту және олардың көшірмесін алу

Turbo Pascal

Жүйедегi қателердi тексеру түзеу утилиттерi

Обьектерді бірлесе қолдану, Қатынау құқығы және сілтемелер

Photoshop программасында файл ашу Файлды сақтау

Кәсіпорын Университет оқытушысы

Фракталды программалардың негізгі шолуы

Бүтін сандық АЛУ Қалқымалы нүктелі сандарға арналған

Тақырыбы Электромагниттік толқындарды эксперементте бақылау

Кестені, блоктарды, қатарларды және бағаналарды белгілеу

Электрондыесептеу машиналарының жетілу сатылары

Компьютерлік жүйелердің ұйымдық құрылымы

MІCROSOFT EXCEL

Екіөлшемді кескіндерден үшөлшемді кескіндерге түрлендіру

Fast Ethernet жергілікті желісін жобалау

Front Pageтiң компоненттерiн қолдану

Webпарақтар және Webсайттар дегенiмiз не

Маркирленген және нөмірленген тізімдерді құру

Wordқа арналған Microsoft Internet Assistant және Microsoft Word Viewer

Гипермәтіндік белгілеу принциптері Құжаттар құрылымы

HTML туралы жалпы түсiнiк

Конференциялар мен "Іnternet арқылы жасалатын телефондық байланыстарды" ұйымдастыру

Аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

Web жүйесімен қатынас құру және World Wide Web те ақпаратты іздеу

Қозғалатын ебъектілердің суреттерінің айқын болмауы

Tарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

Технологиялық үрдістерді және өндірістерді компьютерлендіру кафедрасы

Internet қызмет түрлері TCP / IP, FTP, TELNET, Email, USENET, ISQ, IRC, HTML

Броузерлер/платформалар қолдауы

Linux /Red Hat/ операциялық жүйесі

Файлдармен және каталогтармен опциялар fіnd, cp, mv, rm, ln

Lіnux операциялық жүйесінде маршрутизаторды іске қосу

SERVER MESSAGE BLOCKПЕН ЖҰМЫС (“MICROSOFT NETWORK” ЖӘНЕ ЛОКАЛДІ ЖЕЛІЛЕР)

Конструктор арқылы формамен жұмыс істеу үшін қолданылатын әртүрлі әдістер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Тұрақты коэффициенттері арқылы берілген сызықты біртекті теңдеулер

Графиканың ерекшеліктері.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

Ехсеl бағдарламасы және оның атқаратын қызметтері

DOS операциялық жүйесінің сыртқы (транзитті) командалары

Деректермен парақ бойынша айналу жолының көмегімен қозғалу (передвижение по листу с данными с помощью полос

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

Жұмыс барысында қолданылатын бастапқы мәліметтер мазмұны, жұмысты сипаттайтын негізгі бөлім қорытынды

Photoshop графиктік программасының арналуы (белгілеуі) мен мүмкіншілігі

Power Poіnt программасында дайындалған презентацияларды шаблон арқылы безендіру

Power Point программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Turbo Pascal программалау тілі

Тақырыбы «Turbo Pascal тілінде рекурсивті алгоритімдерді

Өңдеудің негізгі элементтері vі редакторын пайдалану

Файлдармен жұмыс істеуге арналған негізгі жүйелік фукнциялар

Кесте немесе сұрату негізі бойыша автоматты түрде отчетты құру

UNIXтің бұндай көтерілуінің екі себебі бар Бірінші, ықшамдылығы, яғни сіз белгілі бір бағдарламалау тілінде бағдарлама

UNIX операциялық жүйесі

Есеп беру конструкторы терезесіндегі жолақтар саны

Қазіргі таңда адам үшін қызмет атқаратын дербес компьютерлердің саны өте көп Адамдардың өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне

HTMLтілінің көмегімен Webбетті қалыптастыру

Анықтамалық жүйенің қысқаша сипаттамасы және оны шақыру

Анықтамалық жүйенің қысқаша сипаттамасы және оны шақыру

Windowsтың негізгі жұмысы және файлдық операциялық жүйелері мен жұмыс істеу негіздері

Power Poіnt программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері

Мәлiметтер базасының терезесiндегi құралсаймандар панелiндегi батырмалар

Компютерлік вирустар және вирусқа қарсы программалар

Wіndows ң файлдық жүйелері FAT және NTFS

Сервистер мен драйверлердi конфигурациялау

Windows ХР

WindowsXP оператциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

WindowsXP операциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

Windows XP операциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

Windows ХР операциялық жүйесін орнатылған операциялық жүйені жаңарту арқылы орнату

Windows 95-тің негізгі объектілері

Adobe Photoshop программасына қосылған қосымша параметілер және құралдар

WORD редакторын тағайындау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау

Қою (вставка) [Alt+А] негізгі меню пункті

Wіndows жүйесінде және оның әртүрлі программалары

Әсерлеудi құжаттың фрагменттерi арасында көшiру

Диаграмма элементтерінің мөлшерін өзгерту және орнын ауыстыру

HTML тілінің көмегімен Web парағын құру

Құжатты қосалқы информациямен бірге баспаға шығару

WWWмен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамсыздандыру

Үшөлшемді көрініс салудағы AutoCAD мүмкіндіктері

Жұмыс барсында қолданылған бастапқы мәліметтер мазмұны, жұмысты сипаттайтын негізгі бөлім қорытынды

Жұмыс ортасын дайындауда пайдаланылатын AUTOCAD жүйесiнiн командалары

Автоматтандыру дегеніміз не

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТI

ҚИ СӘТПАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Машиналық ақпараттың физикалық сақталуы

Ақпараттық электромагниттік толқындар арқылы қолға өтуінен сақтау

Тақырыбы Ақпараттық саланы ұйымдастыруда құпияларды қорғау бойынша ұйымдастырушылық шараларды құру

Тақырыбы «Ақпарттық өнімдерді өткізудің ақпараттық жүйесі»

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі

Үш өлшемді сценаларды модельдеу,анимациялау және визуализациялау

Символ типті берілгендерді өңдеу тәсілдері

Aіdtestexe және DrWebexe вирусқа қарсы бағдарламалармен жұмыс

WinRAR архивтік программасын пайдалану

Мәліметтерді теориялық түрдегі азйту түрлері

AutoCADтағы редакциялау мүмкіндіктері

Блокнот программасында құжаттармен жұмыс атқару

Кейбір құрастырылған Бейсик тілінің қызметтерін пайдалану мысалдары

Тіктөртбұрыш пен эллипстің жасалуы (Pectan Tool and Ellipse Tool)

Вирустар және олардың әр түрлігі

Дербес компьютерлердің дамуы

Дербес компьютерлерді іске қосу мен өшіру

ДК-дiң негiзгi сыртқы құрылғылары

Дербес компьютердің ішкі және сыртқы құрылғысы

Дербес ЭЕМ-ді қоректендіру көздері

Дербес электронды есептегіш машинаның дамуы

ҚСәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

Жасанды интеллект

Мидың ақпаратты қабылдау, өңдеу және сақтау қызметi

Желінің негізгі програмдық және аппараттық компоненттері

Компьютерлерді желілерге біріктіру

БІР ПРИНТЕРДІ ЖЕЛІ АРҚЫЛЫ БІРНЕШЕ КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕСІ

Математикалық үміт пен дисперсияның тұрақталған мәнін табуға қажетті нақтылама саны

Қазақстандағы интернеттің даму барысы мен болашағы

Модульдердің тақырыбы, интерфейстік және орындалатын бөліктері

Кестелермен жұмыс жасау

Кестенi сызғыштармен және құюмен әсерлеу

Компьютердің аппараттық құралдары

Үш өлшемді графиканың принциптерін D Studіo MAX та жүзеге асыру

Симметриялы немесе ассиметриялы криптографиялық алгоритм

Қазақ тілінде ВЕБ ресурсын қалай құрамыз

Тақырыбы Қазақстан және шет елдердің заң жүйесіндегі домендік атауларды пайдаланудағы шектеулер

Қазақстанда қолданылатын бухгалтерлік программаларға жалпы шолу

Интервалдар Абзацтың алдындағы және соңындағы интервалдарды тағайындау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БіЛіМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Даталарды және уақыттарды енгізу және кескіндеу DateTіmePіker, MonthCalendar, Calendar компоненттері

Word редакторында бірден мәтіннің бірнеше дана көшірмесін немесе құжаттың тек кейбір беттерін ғана баспаға шығаруға болады

Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, себебі аталған форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті

Мәліметтер базасы не үшін керек

Delphiде ДҚ кестелерінің форматы болмайды , бірақ көптеген ДҚБЖмен қатынас жасайды, жергілікті dBase Paradox,

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер

Формат менюінің немесе жанама менюдің Абзац командасы

Нейроесептеуді аппаратты қолдайтын программалық құралдардың

Электржетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру кафедрасы

Күрделi операторларға шартты көшiру, қайталау (цикл), таңдау, жалғастыру және тб операторлар жатады Бұл оператоблар

Delphi ортасының деректер базасына арналған негізгі компоненттері

Программаны компиляциялау және компиляция қателерін іздеу, оларды жою

Паскаль тiлiнiң операторлары

Параметрлі қайталану операторы For операторы

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ПЕРНЕ ТАҚТАСЫ

Алдынала келісім бойынша анықталған принтерді орнату

Программалық құралдар

Программалаудың операторлық әдісі

Мәліметтердің сыртқы разрядтылығы

Бірінші және екінші буын процессорлары

Енгiзу терезесiнен мәлiметтердi енгiзу

СИ тіліндегі директивалар және оларды пайдалану

Тораптық хаттамала

ТСР/IP таратуды басқару хаттамасы

Үзу контроллері

Файлдармен жұмыс

Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі

Файлдық жүйе

Математикалық символдар қатары

Тақырыбы Мәліметтер базасын Delphі бағдарламалау жүйесінде (Database Desktop бағдарламасында) жобалау

Файлдарды тығыздау және архивтеу

здеу серверлері

Желілік коммуникациялар жүйесінің нарығы

Outlook Express электронды почтасымен жұмыс істеуге арналған бағдарлама

Электрондық почтаның жалпы түсініктері

Үлкен файлдарды бөліктерге бөлу

WWW–мен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамсыздандыру

DOS операциялық жүйесінің сыртқы (транзитті) командалары

Объектілерді редакциялау үшін, DS MAXтың көптеген әдістері белгілі Төменде біз олардың негізгілерімен танысайық

Жолдармен, бағаналармен, блоктармен операциялар орындау

Жолдармен, баганалармен, блоктармен олерациялар орындау

Excel программасын мәліметтер қоймасы ретінде пайдалану

Excel бағдарламасы және оның атқаратын қызметтері

Ұялар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстырмалы және аралас түрде жазу

өріс бойымен (бағана бойынша) орналасқан мәліметтер біртектес, яғни тек сандар немесе мәтіндер болса, кестені деректер қоры

Диаграмманы баспаға шығаруға дайындау

Frame Relayмен жұмыс істеуүшін Cisco маршрутизаторларының модельдері

Keз кeлгeн тізім элeмeнті ішіндe бacқа біp тізім opнaлacyы мүмкін Oлapды қaбaттacтыpy caтылapы түpдe біpнeшey бoлa бepeді,

NTERNET ЖЕЛІСІ жөніндегі аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

Linux операциялық жүйесі

Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттері

PowerPoint программасында дайындалған презентацияларды шаблон арқылы безендіру

Word редакторын орнату, оны іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау

Қазіргі кезерде стандартты операциялық жүйе ретінде, Windows есептеледі, бірақ MS DOS жүйесінің негізгі қағидалары

MSDOS операциялық жүйесі жөнінде түсінік

Mіcrosoft Offіce – тің панель құрылғысына белгілерді енгізу

Кестелер конструкторы көмегімен құру

MS WORD – та “Құжат ашу” сұқбат терезесінің мүмкіндіктері

MSDOS операциялық жүйесi жөнiнде түсiнiк

Каталогтармен бағынышты каталогтарды жасау және жою бойынша практикалық сабақ

MS-DOS туралы жалпы мәліметтер

Каталогтармен бағынышты каталогтарды жасау және жою бойынша практикалық сабақ

Каталогтармен және бағынышты каталогтармен жұмыс істеу

Norton Commander программасының функцияналдық пернелері және панелі

NTFS –тің физикалық құрылымы

Пайдаланушылар мен топтар туралы қажет мәліметтердің сақталуы

Созу командасы (Extend)

Фрагменттермен жұмыс істеу

Paint графикалық редакторын іске қосу

Paіnt Wіndows жұйесінің стандартты пакетіне кіретін қарапайым нұктелік графикалық редактор Ол графикалық бейнелерді

Процессордың негізгі сипаттамасы

Adobe Photoshop программасына қосылған қосымша параметрлер және құралдар

Объектілерді белгілеу, қиып алу және орналастыру құралдары

SQL Server Enterprise Manager көмегімен серверге кіру мүмкіндіктерін енгізу

Тақырыбы VisSim бағдарламасында бастапқы жүйенің берілу функциясын алу мақсатымен құрылымдық түрлендірулер жүргізу

VISUAL BASIC жүктелген соң экранда ( IDE) VISUAL BASIC –тің жинақталған ортасы пайда болды

Кесте немесе сұрату негізі бойынша автоматты түрде отчетты құру

Web браузерлер

Терезені ашу, жабу және кішірейту

Электронды пошта, жаңалықтар мен қызмет көрсету топтар каталогын интернетке бағыттау

Файлдарды, каталогтарды көшіру және олардың орнын ауыстыру

WINDOWS жүйесіндегі жұмыс істеу негіздері

Тереземен жұмыс істеу және компьютердің ішіндегісін ашып көру

NT Windows немесе OS/ қарсы алдыңғы қатарлы жұмыс станциясы

Мәліметтерді модельдеу. Баркер әдісі

WINDOWS және WINDOWS арсындағы айырмашылығы

Windows кезкелген ситуацияны (мәтiн, графика, программа және тб) өңдейтiн операциялық жүйе Ол қолданушыларға ыңғайлы

Windows NTдағы аутентификация ішкі жүйесінің архитектурасы

WindowsXP – дің программаларды біржайлы ету жұмысы

WINDOWS жүйесінің негізгі технологиялық принциптері

Wіndows ортасында дискетаның форматтауы

Файлдардың және бумалардың атын өзгерту, оларды көшіру, жылжыту

WІNDOWS 95 ЖҮЙЕСІНДЕГІ СІЛТЕУ ТЕРЕЗЕСІ

Wіndows жүйесінің cтандартты программалары

ЖАЗБАЛАР, GRAPH МОДУЛІ, ИНТЕГРАЛДЫ ЖУЫҚТАП ЕНГІЗУ, СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУ

Беттерді артынан алдына қарай (кері ретпен) баспаға шығару

Геометриялық элементтердің алдыңғы не соңғы планда орналасуы

Құжатқа суреттердің енгізілуі (кіргізілуі)

Технологиялық үрдістерді және өндірстерді компьютерлендіру кафедрасы

Графикамен байланыстыру (суреттер, схемалар салу)

World Wіde Web

Webқұжаттарды дайындау жөніндегі қызметтер және серверлі қызметтер

WINDOWS бағдарламасын жұмысқа қосу ерекшеліктері

Процесті жеңілдету үшін көптеген программалау тілдері жасалған Олардың өзіндік күшті және әлсіз жақтары бар, олар

Файлдарды, каталогтарды өшіру және қалпына келтіру

Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері

Сұхбаттасу терезелерінің стандартты элементтері

Mіcrosoft accessті mіcrosoft offіce панелінен жүктеу

АҚПАРАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР

Аппаратураға қол жеткізуді тексеру

InterBase түсінігі және BDE арқылы мәліметтерге қатынау

Ақпараттық электромагниттік толқындар арқылы қолға өтуінен сақтау

Интернет, World Wide Web (WWW немесе Web) гипермәтіндік құжат, іздестіру жүйелері


Создание сайта - студия Riskk.kz
[ 0.018 ]