BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Экономика

Қазіргі кездегі қолданылатын еңбек ақы төлеу жүйесін жүзеге асыру және дағдарыстан шығу жолдары

Ақша агрегаттарын есептеу ерекшеліктері Ақша базасы мен ақша массасының сабақтастығы

Шағын бизнесті қолдау мен дамыту

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру жолдары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАР ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ

Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекшеліктері және олардың шаруа қожалықтарының дамуына ықпалы

ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУШЫ РЕТІНДЕГІ КӘСІПОРЫН ҚАРЖЫСЫН БАСҚАРУ

ҚазақстанРеспубликасының индустриалдыинновациялық дамуы экономикалық өсу мәселелері мен шетел инвестициясын

Қазақстан Республика экономикасындағы шетел инвестицияларының жылжуы және шетел инвестицияларының формалары

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІСӘРЕКЕТI НАҚТЫ ЖАҒДАЙЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ

Қазақстандағы инвестициялық қызметтің даму жағдайын талдау

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметінің арасындағы Мұнай және газ саласындағы

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ҰН – ҚҰРАМА ЖЕМ КОМБИНАТЫ» АҚ ДАЙЫН ӨНІМНІҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ТАЛДАУЫ

ҚРғы экономикалық өсу және өндірістің тиімділігін арттырудың негіздері

Халықаралық сауда теорияларының дамуы және экспортты реттеуде қолдану

Электронды бизнес менеджменті және интернет экономика, оның жаңа бизнестегі

Нарықтық қатынастар жағдайындағы халықты әлеуметтік қорғауды басқару субъектілерінің өзара қарымқатынас мәселелері

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржылық және институционалдық қамтамасыз етуді жетілдіру бағыттары

Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы мұнай өңдеу мен мұнай химиясының өзекті мәселелері

БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ДАУДЫ ШЕШУДЕГІ СОТ ТӘЖІРИБЕСІ

Қазақстан Республикасында біріккен кәсіпорындарды дамыту мүмкіндіктері мен болашағы

Біріккен кәсіпорынның мәні мен құрылымы

Қазақстанның агроөнеркәсіп өндірісінің қазіргі жағдайын талдау және оның негізгі даму бағыттары

Астық өндірісінің маңыздылығы және оның тиімділігін жоғарылату жолдары

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

стелінген жұмыс уақытының тиімділігін талдау және еңбекақы төлеудің

ЭКОНОМИКА МЕН ӘЛЕУМЕТТІК АЯЛАРДЫ КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ

Тараз қаласы Әкімдігінің қаржы бөлімінің қалыптасуы, мақсаттары мен

Жаңа Өзен қаласындағы «Жөңдеу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік шаруашылық қызметі

Жұмыссыздық және оның әлеуметтік экономикалық салдары

Мемлекеттік емес Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Жинақтаушы Зейнет ақы Қоры зейнет ақымен қамтамасыз

Мемлекеттің рөлі, зейнетақы жүйесін реттеудің перспективалы бағыттары

Агро өнеркәсіп кешенінің қазіргі даму жолдарына жалпы сипаттама

Қазақстан Республикасының әлеуметтікэкономикалық дамуындағы мемлекеттік емес зейнетақы қорларының қызметіне

Ынтымақтылық зейнетақы қорынан жинақтаушы зейнетақы қорына өту эволюциясы

Глобализация және интеграция үрдістеріндегі импортығыстырудың объективті қажеттілігі және тиімділігі

Инвестициялық активтілікке әсер ететін факторлер

Шетелдік инвестициялауды Қазақстан экономикасының дамуының ажырамас бағыты ретінде

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобалардың жоспарлауын талдау

Акционерлік қоғам «ЕртісГЭС» инвестициялық жобасын бағалау

Қазақстан Республикасы инвестицияларының ісәрекетінің дамуының перспективалары

Инвестицияны ситуациялық талдау әдістері және басқару жұмысындағы қаржылық есептілік

Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені және оның реформалау мен нарықтық қатынастарға көшу кезеңіндегі

Жұмызыссыздықтың мәні және оның экономикалық проблемалары

Инфляцияның даму факторлары және оның әлеуметтікэкономикалық салдарлары

Қазақстан Республикасындағы кәсiпорынның инвестициялық iсәрекетiн мемлекеттiк реттеу

ҚР ұдайы өндірістік құрылымдарда кәсіпкерліктің корпоративтік және ұсақ формаларын дамыту проблемалары

Отандық шағын бизнестің қалыптасуы мен жетілдіру жолдары

БИЗНЕСТІ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

КӘСІПОРЫН ӨНІМІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Қазақстан Республикасындағы сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорындарды дамыту бағыттары

«Каменка» асылтұқымды мал зауытында өнім өндірудің қазіргі жағдайы мен экономикалық тиімділігі

Адам капиталының жүйе құрушы статусы теоретикалы экономикалық зертеу пәні ретінде

Қазақстандағы еңбекақы төлеудің деңгейі мен серпінін талдау

Негізгі капиталдың тиімділігін арттыруда кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық әлеуетін көтеру,

КӘСІПОРЫНДЫ АНТИКРИЗИСТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН БАНКРОТТЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ

Қазақстан-2030

Нарықтық экономика жағдайындағы негізгі капиталды тиімді пайдаланудың мәні, құрылымы мен жіктелуі

Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының қалыптасуының жаңа әдістері

«ЕуроАзия Эйр» АҚның алматылық филиалының айналым капиталының жылдардағы өзгеру динамикасын талдау және

Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді

Коммерциялық банктегі қаржы менеджментінің экономикалық маңызы және рөлі

Коммерциялық емес ұйымдардың жалпы сипаттамасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ АЙМАҚТЫҚ РЕТТЕУДIҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДIСТЕМЕЛIК

Тауарлары шет елден Қазақстан Республикасының территориясына әкелудің валюталық бақылаудың

Қазақстандағы біріккен кәсіпорындардың қазіргі жағдайына талдау Қазақстандағы біріккен кәсіпорындардың даму

«Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті несиелеудің мәселелері мен перспективалары»

Нарықтық экономика жағдайында инвестициялардың теориялық негіздері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІККОММУНИКАЦИЯ КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙКҮЙІН ТАЛДАУ

Тиімді нәтижеге жету үшін қазіргі жобалар мен сала мәселелерін шешудің мүмкін жолдары

Мұнай өнеркісібі кәсіпорындарының инновациялық қызметінің құрлымы және ұйымдастыру қағидалары

Мұнай өнеркісібі кәсіпорындарының инновациялыұ қызметінің құрлымы және ұйымдастыру қағидалары

Материалдық емес активтерді түгелдеу және есеп беруде олардың мәнін ашу

Үржар ауданының әлеуметтік – экономикалық жағдайын көтеру жөніндегі индикативтік

Бағалы қағаздар нарығының механизімі,эмитенттері , кәіби мамандары, басқа қатысушылар мен қалыптасуы

Қазақстанның мұнайгаз саласындағы вертикальдіинтегралды құрылымдардың қалыптасу алғы шарттары

Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестің даму тенденциясына талдау

тақырыбы «Қытай экономикасының дамуы және әлемдік экономикадағы рөлі»

Мұнайгаз мемлекеттік есепшотты компаниясы кәсіпорындарының мұнай өндіру динамикасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІ ПРОЦЕСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

ЖОСПАРЛАУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ – МҰНАЙ ӨНДІРУШІ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ПАЙДАСЫ МЕН РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН АРТТЫРУ

«СНПСАқтөбемұнайгаз»Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың айқын мысалы

Қазақстандағы мұнайдың өндірілуі мен қайта өңделуін талдау

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі кірістер мен шығыстар құрылымын оптимизациялау

ҚАЗАҚСТАНДА МҰНАЙ ГАЗ ӨНДІРУ ОБЛЫСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ШЕТЕЛ КОМПАНИЯЛАРЫ

Өндірістің тиімділігін энергияны үнемдеуші технологияларды

Көмірсутекті шикізатты әртүрлі қайнар көздерден алудың экономикалық аспектілері және оларды есептеудің әдістемесі

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің даму тенденциялары мен ахуалын талдау

Инвестициялық жобаларды тиімді ұйымдастыру инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық негізі

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨҢДЕУШІ ӨНДІРІСТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АХУАЛЫ МЕН САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН

Қаржылық жоспарлау – кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару құралы ретінде

"ШВАБ ШҰЖЫҚ" КӘСІПОРНЫНДА АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ШИКІЗАТЫН ӨҢДЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ

Мемлекеттік бюджет және кәсіпорын бюджетін талдау Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні және ролі

«Өзенмұнайгаз» ААҚның жылғы негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштерін талдау және көрсеткіштерді есептеу

Ақжар кенорнында апаттың пайда болуына және өршуіне әсер ететін негізгі факторлар мен себептер

Ақшалай түсімдер арқылы өндіріс шығындарын жабу

НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ

Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіру алдында өнімнің бәсекелік қабілетін арттырудың мәні

КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК ӨНІМДІ ШЫҒАРУДА ОРЫН АЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Фирманың бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету

Екінші деңгейдегі банктерде жеке тұлғаларды несиелеу қызметін бағалау және талдау (АҚ «Қазақстан Халық Банкі»

Баланс активтерінің құрамы мен құрылымы динамикасын талдау

ШАҒЫН БИЗНЕСТІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ “МИРАС МБ” ЖШС МЫСАЛЫНДА

Агроөнеркәсіп өндірісінде маркетингті зерттеуді ұйымдастыру ерекшеліктері және маркетингтің инфрақұрылымы

Қазақстандағы акция нарығы

Қазақстанның мұнай өнеркәсібіндегі бірлескен кәсіпорындар қызметіне «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бірлескен кәсіпорны

Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы қорының әлеуметтік, экономикалық мәні мен көрсеткіштері

Бюджеттен тыс қорларды басқарудың орындалу тәртібі

Қазақстан Республикасының бюджеттік құқығы қаржылық құқығының негізгі бөлімі

Мемлекеттік бюджет жалпы мемлекеттік қаржының негізгі буыны

Қазақстан Республикасында валюта жүйесінің қалыптасуы және дамуы

Қазақстан Республикасының валюталық жүйесі және валюталық бағамды реттеуге байланысты жүргізетін операциялары

Қазақстан Республикасындағы валюта нарығының қалыптасу мәселелері

Валюталық бағам валюталық жүйенің негізгі реттеушісі

Ақшаның жалпы эквивалент және экономикалық қатегория ретіндегі түсінігі Ақша қызметінің

Валюта нарығы және валюталық реттеу туралы жалпы түсінік

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАПИТАЛ ҚОЗҒАЛЫСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ВАЛЮТАЛЫҚ оПЕРАЦИЯЛАРды

Құбылмалы валюталық бағам тәртіптемесіне өтудің елімізде жүргізілген сипаты мен оның сыртқы экономикалық қызметке

Валюталық бақылаудың субьектілірі Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылау органдары, агенттеріменен

Төлем балансы валюталық жүйедегі елдер қатынастарының сауда жағдайын анықтайтын негізгі көрсеткіш

Валюталық реттеуге қажетті операцияларды жүргізетін маманданған ұйымдар және олардың міндеттері

Валюталық қатынастарды реттеу Валюталық саясат

Ақшаның жалпы эквивалент және экономикалық категория ретіндегі түсінігі

Қазақстан Республикасының валюта жүйесі және валюталық саясаты

Қазақстан Республикасындағы валюталық операциялар және олардың құқықтық қамтылуы

Валюталық реттеуді либерализациялаудың шарттары және ерекшеліктері

Қазақстан Республикасындағы ғылымитехникалық саясаттың жүргізілу жолдары

Ғылымды көп қажет ететiн және жоғары технологиялы өндiрiстер құру саласындағы әлеуеттi басымдықтар

ДРикардоның салыстырмалы артықшылық теориясы

Қазақстан Республикасындағы ақша реформаларының даму ерекшеліктері

АҚШ мемлекетінің ақша жүйесінің ерекшеліктері

Қазақстанның ДСҰна кіру нәтижелерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау

Қазақстанның ДСҰна кіру нәтижелерінің жағымсыз жақтарына қарағанда артықшылықтары көп болады

АҚШ долларына қарағанда евроның қолданыс кеңістігі кеңеюде

АҚШ долларына қарағанда еуроның қолданыс кеңістігі кеңеюде

Еңбек күшінің халықаралық миграция түсінігі, түрлері және пайда болу

Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық проблемасын шешу және тұрғындарды жұмыспен қамтудың мемлекеттік

Қазақстан Республикасының еңбек нарығының мониторинг! және жұмыс бастылығының бағалау

Нарықтық экономикаға өту кезіндегі еңбек нарығының қалыптасуы

Қазақстандағы ақша қызметінің негізгі заңдылықтары

ҚРда жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысқа әсер етуші факторлар

Еңбек нарығында фирманың еңбекке сұраныс және ұсыныс қисығы және оның жылжуы

Қазақстан Республикасының еңбек нарығының мониторингі және жұмыс бастылығының бағалау методологиясы

Нарықтық экономикаға өту кезіндегі еңбек рыногының қалыптасуы

Еңбек рыногы және тұрғындарды жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясаты

Қазақстандағы еңбек рыногының әлеуметтікэкономикалық рынок ретіндегі жағдайы

Еңбекақы бойынша қызметкермен есеп айырысудың талдамалық және топтамалық есебі

«Қазтеміржолкөлік» акционерлік қоғамының техникалық сипаттамасы

Еуропалық валюта жүйесі және валюталық одақты құру проблемалары

Сыйлық беру жүйесі Үстеме ақылар және жалақыға үстеме

Қолмақол ақша айналысы және қолмақол емес ақша айналымы

Қазақстанның ЖІӨ табиғи ресурстардың әлемдік бағалары көмегімен Statistica программасының көптік регрессия модулі

ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдіру бағыттары

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Жекешелендірудің мәні, түрлері және Қазақстандағы жекешелендіру үлгісі

Меншік пен еңбек арасындағы байланыс

Жер ресурстарын пайдалану төлемдерін белгілеу әдістері

Қазақстан Республикасындағы жерді жекешелендірудің мәселелері

Жетілген бәсеке мен монополиялық рыноктық құрылымының сыныптама белгілері мен ерекшеліктері

Жетілмеген бәсеке нарығында фирманың өніміне сұраныс және жалпы табыс

Қолмақолсыз ақшалардың айналымы мен түрлері

Қысқа мерзімдік тербелістерден ұзақ мерзімдік кезеңге дейінгі талдау

Қазақстан Республикасындағы жұмыспен қамту саясаты және оны жүзеге асырудың әкімшілік және экономикалық

Қазақстандағы жұмыссыздықтың статистикалық көрінісі және таралу жолдары

ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ТОПҚА БӨЛІП ҚАРАСТЫРУ ЖӘНЕ ЦИКЛДІК, ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ

Қазақстандағы жұмыссыздықтың аймақтық көрсеткіштеріндегі ерекшелік

Қазақстан Республикасындағы тұрғындарды жұмыспен қамтуда шетелдік тәжірибелерді қолдану жолдары және ҚР жұмыспен

Жоғары маманданған қызметкерлердің еңбек миграциясының келешегі мен тенденциялары

Қолмақол және қолма емес ақшалардың айналымы мен түрлері

Қазақстанның әлеуметтікэкономикалық дамуындағы мемлекеттік емес зейнетақы қорларын дамыту және жетілдіру жолдары

Қазақстандағы шетел инвестициясын пайдаланудағы саясаты

Шетелдік инвестицияларды тартудың Қазақстан экономикасы үшін маңызы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясат, шетелдік инвестицияларды тартудағы негізгі проблемалар және

Инвестицияланатын кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

Уағдаласушы Тарап пен Екінші Уағдаласушы Тарап Мемлекеті инвесторының арасындағы даулар

Қазақстан Республикасына шетел инвестициясын тарту жолында ұлттық экономика жағдайын бағалау

Негізгі және қосалқы материалдарға жұмсалған

Қолмақол ақша айналысы және қолмақолсыз ақша айналымы

Инвестициялық жобалаудың негізгі қағидалары

Инвестициялық жобаларды қарастыру және іске асыру регламенті Перспективалы жобалар

Бизнесжоспар түсінігі, мәні және инвестициялық жобаны жасаудағы рөлі

ҚРда инвестициялық саясаттың проблемалары мен жетілдіру көздері және даму перспективалары

Шетелдік инвестициялар, оларды тиімді пайдалану саясаты (мұнай өнеркәсібі негізінде)

Инвестициялық қызметтің мәні, түрлері, принциптері және жобасы

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлардың түрлері, инвестициялардың жіктелуі

азастан Республикасындаы инвестициялы орларды трлері, инвестицияларды жіктелуі

Инвестициялық саясат туралы түсінік Мемлекеттік инвестициялық саясаттың мақсаттары, тапсырмалары, мен қызметтері

Қазақстандық кәсіпорындардың инвестициялық саясатын жетілдіру жолдары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚША ЖҮЙЕСIНIҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

Инвестицияның әлемдік экономикаға қозғалысының қазіргі кездегі тенденциялары

Қазақстанның нарықтық экономикаға көшу барысындағы құрылымдықинвестициялық саясаттың ерекшеліктері

Екінші деңгейлі банктердің инвестициялық функциялары Инвестицияны жүргізу тәртібі және есебі

Инвестицияның жiктелуi және оның есебінің міндеті

Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестициялардың ерекшеліктері мен проблемалары

Кәсіпорынның инвестициялық қызметін басқару

Қазақстанға инвестиция тартудың мәселелері және оны шешуде халықаралық тәжірибені қолдану

Инвестициялық саясаттың қажеттілігі мен өткізу кедергілері Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

жылдарға арналған Индустриялыинновациялы даму бағдарламасының ұлттық экономиканың тиімді дамуындағы

Қазақстан Республикасының экономикасын аймақтық басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілері

Ақша айналысының сипаттамасы және оның заңы

Қазақстан Республика экономикасының қазіргі жай күйінің талдауы және инновациялық даму қажеттілігінің

Қазақстандағы өндірісті өркендету экономикамыздың

Ғылыми – техникалық прогрестің экономикалық тиімділігі

Кәсіпорынның инновациялық қызметін дамытудағы шетелдік озық тәжірибелерді қолдану

Қазақстан Республикасының Индустриялықинновациялық дамуының жылдарға арналған стратегия

Қазақстан Республикасындағы инновациялық үрдістердің қалыптасуы мен дамуының теориялық негіздері

Инновация (Жаңалық енгізу) дегенде біз «инвестициядағы жаңаруды», яғни белгілі бір қызметтің немесе өнімнің, жаңа жүйенің

Қазақстан Республикасының әлеуметтікэкономикалық жағдайына инфляцияның әсері

Ақша қызметтері және олардың қазіргі жағдайдағы дамуы

Қазақстанда инфляцияның пайда болу себептері және әлеуметтікэкономикалық салаларға әсері

Ұлттық Банктің ақшанесие саясатының құралдары мен инфляцияны ауыздықтау бойынша қол жеткізген нәтижелерін

Еңбек нарығы және тұрғындарды жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясаты

Инфляцияның экономикалықәлеуметтік салдарлары және антиинфляциялық саясат

Инфляция мен жұмысыздықты мемлекеттік басқарудағы жолдары

Инфляцияның әлеуметтікэкономикалық салдары, тежеу шаралары мен әдістері, инфляцияға қарсы саясат

Қазіргі Қазақстан экономикасындағы инфляция

Инфляция мәні, мазмұны, көріністері, түрлер

Инфляцияның экономикалық және әлеуметтік зардаптары

Ақшаның жалпы эквивалент және экономикалық категория ретіндегі түсінігі Ақшаның пайда болуы

Инфляцияның тежеу шаралары мен әдістері және инфляцияға қарсы саясат; ҚР – да инфляция көрінісі, инфляцияға қарсы

Қазіргі кезеңдегі инфляцияның экономикаға әлеуметтікэкономикалық аспектілері арқылы әсер етуін талдау

Инфляциямен күресу жолдары және Филлипс қисығы

Инфляцияға қарсы шаралардың мемлекеттiк жүйесi

Инфляцияның түрлері мен оның экономикалық және әлеуметтік салдарлары

Әкімшіләміршілдік жүйе жағдайындағы инфляцияның ерекшеліктері

Инфляцияның нарықтық экономикадағы әсер ету ерекшеліктері

Қазақстанда инфляцияның ерекшеліктері және инфляцияға қарсы саясат

КАПИТАЛ МЕН ТАБЫС ІЛІМІ, КАПИТАЛДЫҢ ФОРМАЛАРЫ

Ақшаның құн заңы, тұтынуы, айырбасы, нысаны

РЫНОКТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ КАПИТАЛДЫ ӨСІРУДІҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ТИIМДI

КАПИТАЛДЫҢ ШЕҢБЕР АЙНАЛЫМЫ ЖӘНЕ АЙНАЛЫМЫ

Кәсіпкерлік қызметінің мәні және негізгі ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының кәсіпорындарының қазіргі кезеңдегі ахуалына талдау

Кәсiпкерлiк мазмұны мен ұйымдастыру экономикалық түрлерi

Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту

Кәсіпкерлік экономикалық категория (санат) ретінде

Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері

Кәсіпорынның ұйымдыққұқықтық формалары

Инвестициялық жобалар түсінігі инвестициялық жобаларды құру және талдау механизмдері

Қазақстан Республикасында ақша жүйесінің қалыптасуы мен бүгінгі таңдағы жағдайы

Кәсіпкерліктің түрлері, олардың өзара қатынастары және бизнеске қатысудағы өзгешеліктері

Кәсіпкерлік қатысушы – меншік иелерінің санына байланысты келесі нысандарға бөлінеді жеке және ұжымдық

Кәсіпорынның қызметін және техникаэкономикалық көрсеткіштерін талдау

Кәсіпкерлік тәуекелді төмендетудің негізгі механизмдері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТТIҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ОНЫ МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ

Инновацияны инвестициялау және ұйымдастыру негіздері

Қазақстан Республикасында қазіргі экономикалық дамытудың

Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес секторын екінші деңгейдегі коммерциялық банктердің несиелеу процесін

Ақша жүйесінің теоретикалық аспектілері

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саясаты

Аймақтық және жергілікті деңгейдегі кәсіпкерлік

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ

Ресей Федерациясының кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саясаты

Қазақстандағы кәсіпорындағы ұйымдастыру процесінде кездесетін проблемалар және шешу жолдары

Кәсіпорынның бәсекелес ортасын талдау және ұжымдық құрылымы

Қазақстан Республикасындағы кәсiпорынның инвестициялық iсәрекетiн мемлекеттiк реттеу

Қазақстан Республикасының ақша жүйесi және басқа елдердің ақша жүйесі (АҚШ,Ресей)

Кәсіпорындарға инвестицияны тартудың мәселелері мен жетілдіру жолдары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

Кәсіпорын қызметіндегі тәуекел туралы жалпы түсінік

Маркетинг бәсекеге қабілеттілікті жоғарлату факторы ретінде

Кәсіпорын түрлері Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардың жаңа формалары

Алматы Қанты» кәсіпорынында еңбек өнімділігінің көрсеткіштерін есептеу

Қазақстандағы жоспарлауды жүзеге асыратын орган

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨНДIРIСТIҢ ӨСУІ – ҚОҒАМДЫҚ ИГIЛIКТЕРДIҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТIЛУI

Кәсіпорынның айналыс активтерінің жалпы сипаттамасы мен ұйымдастырылуы

Қазақстан Республикасының бүгiнгi өнеркәсіптік дамуы мен ондағы кәсіпорындарға тартылған инвестициялар

АҚШАНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ, ҰДАЙЫ ӨНДІРІСТЕГІ АТҚАРЫМЫ МЕН МАҢЫЗЫ АҚШАНЫҢ ДАМУ

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ЖЕТУ ЖОЛДАРЫ

Кәсіпорын айналым қоры және айналым құралдары

Мекен ЖШСнің ұйымдастырушылық құрылымын талдау;

Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштері және оларды талдаудың міндеттері

Кәсіпорын табыстылығын арттырудың негізгі мәселелері

Кәсіпорынның техникаэкономикалық көрсеткіштерін талдау және тәуекелін бағалау

Инвестициялық портфельді қалыптастыру және оның онтайлы

Ақша айналысының сипаттамасы және ақша жүйесінің негізгі заңдылықтары

Экономикалық даму деңгейі және кедейшілік

Экономиканы мемлекеттік реттеу теориясы және ДжКейнстің экономикалық ілімі

Классикалық политэкономия эволюциясының кезеңдері

А Қазақстан Республикасының Президенті НӘНазарбаевтің Халыққа жолдауындағы басты мәселе «индустриялы дамытудағы

Қазақстан Республикасындағы көліктіккоммуникациялық кешеннің рөлі

Қазақстан халқының демографиялық үрдістерінің өзгерістері (санақ өткізілген жылдар бойынша)

Кіші кәсіпкерлікті дамыта отырып, бәсекелесті елдердің қатарынан көрінуі

Еуразиялық Экономикалық Қоғамдастық және Қазақстан

Қазақстан республикасының мұнайгаз кешенінің қазіргі жағдайы мен негізгі проблемалары

Әлем экономикасында инвестиция орны мен сипаты;

Валюталық шоттағы және банктердегі арнаулы шоттардағы ақша қаражаттары

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ

Қазақстан Республикасында жеке меншіктің қалыптасу ерекшеліктері

Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеу жүйесі мен қазіргі

Қазақстандағы ақша жүйесі мен ақша байланысының даму ерекшеліктері

Ақшаның қызметтері және экономикадағы рөлі мен қазіргі жағдайдағы дамуы

Қазақстан Республикасындағы еңбек қорғау шараларының жүзеге асырылуы

Қазақстандағы зейнетақы жүйесін реформалау нәтижесі мен оның негізгі

Қазақстанның әлемдік экономикаға кіруі – елдің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің негізі

Жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің мазмұны мен мәні және құрлымы

Қазақстан ашық қоғам құрудың сенімді жолында және оның қарқынды қадамдары

Дүниежүзілік ақша эвалюциясы

жылдарға арналған Индустриялыинновациялы даму бағдарламысының ұлттық экономиканың тиімді дамуындағы

Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы

ИНДУСТРИЯЛЫҚ ИННОВАЦИАЛЫҚ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ

Ескі экономикадан – жаңа экономикаға жолды анықтау

Қазақстан Республикасының экономикалық проблемалары,

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардың инновациялық қызметтерінің теориялық негіздері

Нарықтық қатынастарға көшу қиыншылықтар мен күрделі мәселелер

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТҮРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАРЫ ЖӘНЕ БИЗНЕСКЕ ҚАТЫСУДАҒЫ

Қазақстан Республикасының Президенті НӘНазарбаевтың «Қазақстанның әлемдегі барынша қабілетті елдің қатарына кіру

Ұлттық қорға түсетін және одан алынатын қаржы ағыны

Ақша айналысының заңы, массы және ақша базасы

Дүниежүзілік Сауда Ұйымына Қазақстан Республикасының мүше болуының проблемалары

«Қазына» инвестициялар мен инновациялардың ынталандырмасы ретінде

Салықтар- нарықты экономиканы реттеудің ең тиімді нысаны

Өндірістік құрылымның негізгі көрсеткіштері және оларды жетілдірудің жолдары

Қолмақол ақша айналысы және қолмақол емес ақша айналымы

Қолмақол ақша айналысы және қолмақол емес ақша айналымы

Қазақстандағы қолмақолсыз ақша айналысын ұйымдастыру

Қазақстан Республикасындағы биржалық қызмет

Ақшаның мәні, қажеттілігі мен қызметтері және даму кезеңдері

Биржалық қызмет бағдарлары және Қазақстандағы қор биржаларының алғашқы қарлығаштары

Қазақстанда қор биржаларының қалыптасуы және дамуы

Қор биржасындағы мәміле түрлері мен операциялар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Өнеркәсiптi жаңғыртудың басым бағыттарын анықтау үшiн отынэнергетикалық кешеннiң (ОЭК) және экономиканың басқа да

“ИнтерАстана” ЖШСң жалпы сипаттамасы және техникаэкономикалық көрсеткіштері

Білім беру деңгейін көтеру үшін қабылданған мемлекеттік бағдарламарлар мен шаралар

Инфляцияны реттеу және ақша айналымын тұрақтандыру әдістері

ҚҰН ТЕОРИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ, ЗАҢЫ ЖӘНЕ ТАУАР ӨНДІРІСІНІҢ ЗАҢЫ

Ақшаның мәні, қажеттілігі мен қызметтері және даму кезеңдері

«Жарқын» ЖШСң жалпы сипаттамасы және ондағы қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалауды ұйымдастыру

Қытай экономикалық реформасының басталуы және оның кезеңдері

Баға саясаты – Қытайдағы рынок экономикасына өту құралы ретінде

Лизинг түсінігінің мәні мен маңызы

Жалпы ұлттық өнімді өлшеу әдістері Жалпы ұлттық өнімнің дефляторы

Макроэкономикалық тепетеңдіктің өмір сүруі мен түрлері

Циклдың фазалары Экономикалық көрсеткіштердің динамикасы

Мақтаарал ауыл шаруашылық тәжірибе станциясындағы «Мақтаарал» сорттарын өсірудің агротехникасы

ҚОҒАМДЫҚ ДАМУДА МЕТАЛЛ АҚША, ОНЫҢ БАСҚА ДА АҚША ФОРМАЛАРЫНА ӨЗГЕРУ СЕБЕПТЕРІ

МАРКЕТИНГ НАРЫҚҚА ӘСЕР ЕТЕТІН БЕЛСЕНДІ ЖҮЙЕ ОЛ ӨМІР CYPETH СҰРАНЫМ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСАТЫН ҰСЫНЫМ

МАРКСТЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ТАУАР ОНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ФОРМАЛАРЫ

Халықаралық сауданың мәні, ерекшеліктері және формалары

Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні және құрлымы

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудағы шет ел тәжірибелері

Мемлекеттік борышты басқару және үкіметтің ісқимылдары

б) Мемлекеттің инвестициялық қызметін жүзеге асыру және оның маңызды мәселелері

Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясатын қалыптастыру негіздері

Ақша жүйесінің мәні және түрлері

Қазақстанда меншікті басқарудың артықшылықтары мен кемшіліктері

Қазақстан Республикасының меншік иемдену заңдары және капитал категориясы

Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру және мемлекет иелігінен алу процесінің ерекшеліктері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЫНОКТЫҚ ҚАТЫНАСТАРҒА ӨТУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ МЕНШІКТІҢ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ПРОЦЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ

Қазақстан Республикасының меншік иемдену заңдары және экономикалық категориясы

ЭКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕЛЕР, ҚАЖЕТТІЛІКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ

ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУДЕГІ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕСІ

Ақша – несие жүйесін макро дәрежеде реттеу процент пен ақшаның кеңістік теориясы

Монополистік бәсеке жағдайында фирманың пайданы максималдауы

Монополистік бәсеке жағдайында фирманың пайданы максималдауы

Ұзақ мерзiмдi кезеңегi монополиялы рынок және монополияға қарсы саясаттар

Монополияға қарсы заңдар және экономиканы реттеу

Халық шаруашылығының қазіргі кездегі монолизациалаудың ерекшелігі, оның оңды және теріс жақтары

Монополияға қарсы саясаттың теориялық негіздері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МОНОПОЛИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОҒАМҒА ТИГIЗЕР ОҢ ЖӘНЕ ТЕРIС ЖАҚТАРЫ

Монополияның сипаттамасы құрылу себептері, артықшылықтары

Монополиялық бәсеке және оның түрлері

Монополистің өнім көлемін белгілеуі және бағаны қалыптастыру ережелері

Фирманың монополиялық бәсеке жағдайындағы қысқа және ұзақ мерзiмді iсәрекетi

МОНОПОЛИЯЛЫҚ БӘСЕКЕ НАРЫҒЫНДА ФИРМАНЫҢ ҚЫСҚА ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗIМДI IСӘРЕКЕТI

«ПетроҚазақстан» компаниясының қызметі, басқару жүйесі және Қазқастанның дамуына қосқан үлесі

Қазақстан Республикасының мұнайгаз саласының кәсіпорындар қызметінің экономикалық тиімділігін бағалау

НАЗАРБАЕВТЫҢ ХХІ ғ ТОҒЫСЫНДА ЕҢБЕГІНІҢ МАҢЫЗЫ

Өндірістің экономикалық тиімділігіне әсер ететін факторлар

ЖШС “Меркур Строй Сервис” экономикалық және кәсіпкерлік белсенділігін талдау

Қазақстан Республикасындағы нарық жағдайыоның функцияларының даму принциптері

Нарықтың атқаратын қызметтері, шарттары және түрлері

Рубль бағамының жоғарылауы және оны жылы алтын базасына өткізу

Нарықтық механизмнің экономикалық элементтері және қызмет ету принциптері

Нарықтың атқаратын қызметтері

Нарықтық экономиканың элементтері, қызмет ету принциптері

НАРЫҚТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ МЕН ҚР–ғы ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастарды қалыптастырудың өзiндiк ерекшелiктерi

Қазақстан Республикасында нарыққа көшу жолындағы мәселелер

Қазақстанда нарықтық экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының мәселелері

Нарықтық экономиканың кемшіліктерін жұмсарту және жоюдағы мемлекет атқаратын қызметтер

Рынокқа өту жағдайларына экономиканы түрлендірудің тұжырымдық негіздері

Қазақстанның Кеңес Одағы және егемендiгiн алып ұлттық валютаны енгiзу кезiндегi жүргiзген ақша реформалары

Нарықты ұйымдастырудың әдістері және оның өзекті үш мәселесі

Нарыққа өту кезеңіндегі Қазақстандағы экономикалық және әлеуметтік жағдай

Нарықтың атқаратын қызметтері, шарттары және

Нарықтың мәні, атқаратын қызметі, түрлері мен құрылымдары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НАРЫҚТЫҢ ҚАЗІРГІ ҚҰРЫЛЫМЫ

Қазақстан Республикасының нарығындағы негізгі ұғымдарға түсініктемелер

Қазақстан Республикасындағы APH group кәсіпорынның негізгі қорларды пайдалануын талдау

Факторлардан алынатын табыстар және оладың функционалдық бөлінуі

Қазақстан Республикасында несиелік ақшаның түрі ретінде вексельдің даму барысы

Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының пайда болуы

Қазақстан Республикасындағы ақша реформасының экономика үшін маңызы мен жаңа теңгені айналымға шығарудың

Қазақстан Республикасында несиеақша жүйесінің қалыптасуы және дамуы

Несиенің экономикадағы ролі және шектері

Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның экономикадағы маңызы

Қазақстандық экономикалық ілімінің туу, қалыптасу дәуірінде ерекше шеберлік қырларымен, ғылыми ойпікірлерімен танылып

Отандық өндіріс басым болғанда экономиканың бәсекелестігі артады

Экономикалық элементтері бойынша шығындар топтастыру (өндіріске жұмсалған шығындардың сметасы)

ӨНДIРIСТIК ФУНКЦИЯ ТҮРЛЕРІ МЕН ӨНДІРІСТЕГІ ӨНIМ ТҮРЛЕРIНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТЫ, ОЛАРДЫ ТАЛДАУ

Ұзақ мерзімді стратегияға сай эконмиканың даму жағдайындағы өндірістік бағдарламаның қалыптасуының негізгі

Қоғамдық өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері

жылғы Қазақстан Республикасындағы ақша реформасы

"Адал " АҚның өндірістікшаруашылық қызметі мен өнімді өткізуДІ ТӨМЕНДЕТУ ФАКТОРЛАРЫН талдау

ЖАБДЫҚТЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚА БӨЛІМДЕРДІҢ СЫЗБАСЫ

Инженерлік мамандардың санын және бір жылдық жалақысын анықтау

Өнім сапасы және оны жоғарлатудың маңызы, негізгі жолдары

Өнім түрлері құрылымын қалыптастыру

"Нурлыбаев К" ЖШСнің ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН ТАЛДАУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТІ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ МЕН МЕМЛЕКЕТТЕН АЛУ ЖОЛДАРЫ,

CAJIA АРАЛЫҚ БӘСЕКЕ ТЕОРИЯСЫ, ОРТАША ПАЙДАНЫҢ ЖӘНЕ ӨНДІРІС БАҒАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ

Орталық банктің ақша айналысын басқаруы Депозиттер

Нарықтық экономиканың дүниежүзілік деңгейге көтерілуі

Сұраныс және ұсыныс негiзiндегi жалпы тепетеңдiктi талдаудан бас тартуы

АГРАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МӘНІ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ

Қазіргі таңдағы ресурстардың бейрационлады қолданудың

Нарықтың мәні, атқаратын қызметі, түрлері мен құрылымдары

Рыноктық экономикадағы мемлекеттік реттеудің мәні, әдістері және жүргізілу құралдары

Қазақстан Республикасында рынокқа көшу жолындағы мәселелер

Холдинг компанияларының қаржышаруашылық қызметінің қорытындылары туралы

Қазақстан экономикасын көтерудегі энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану

Ақшаның экономикалық мәнi және ақшаның қызметтерi

Көп деңгейлі кәсіпкерлікті дамыту, экономикалық даму мен әлеуметтік ахуалды жақсарту жолдары

Сұраныс және сұранысқа әсер ететін факторлар Сұраныс заңы

Сұраныс заңы Сұраныстың баға емес факторлардың әсерінен

Нарықтық тепетеңдіктің статикалық және динамикалық модельі

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ТҮСІМДІ ТҰТЫНУ

Қазақстандағы тауар биржаларының ісәрекетін заңдылық тұрғыдан реттеу

ADAS және ISLM үлгiлерiнiң бiрбiрiмен байланысы

Ақша теориясы және ақшаның экономикадағы ролі

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕПЕТЕҢДIК ЕРЕКШЕЛIКТЕРI, ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Инвестициялық жобаның тиiмдiлiгiн анықтаудың негiзгi критерийлерi

Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы – теңгені енгізу

Қазақстан Республикасының теңгенің құнсыздануына жол бермеу саясаты

Еуразиялық Экономикалық Қоғамдастық Қазақстанның қосқан үлесі

ТМД елдерінің ортақ экономикалық кеңістікті құрудағы мақсаттары, мәселелері және жалпы қағидалары

ТМД елдерінде экономикалық реформаларды жүргізу проблемалары мен қайшылықтары

Қазақстан Республикасының ортақ халықаралық қауымдастықтағы орны

Төлем балансының көрсеткіштері және оның баптарын жіктеу әдістері

Төлем балансының шоты және оны мемлекеттік реттеу Қазақстан Республикасындағы төлем

Қазақстанның және шет елдердің ақша жүйесі

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕСТЕГІ КОРПОРАТИВТІК ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ФОРМАЛАРЫ

Орташа жалақыны және әртүрлі категорияда жұмыс істеушілердің жұмыс салмағын есептеу

Бюджеттiң шектеулiгi тұтынушылар мiнезқұлығына әсер етушi негiзгi фактор ретiнде

ҰЛТТЫҚ БАЙЛЫҚТЫ, ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢТЕПЕТЕҢДІКТЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНЕ СӘЙКЕСТЕНДІРУ

Қазақстан Республикасында валютаның жүйесі және валюталық операцияларды жүргізу ережелері және реттеу органдары

ҚР Ұлттық қорының мақсаты мен міндеттері

ЖИЫНТЫҚ (ЖАЛПЫ) ҚОҒАМДЫҚ ӨНІМ ЖӘНЕ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ

Ұлттық байлық құрамы және экономикалық тепетеңдікте қызмет етуі

Ақшаның қажеттілігі және оның экономикалық маңызы

ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА КӨЛЕМІНДЕ ТҰТЫНУ МЕН ЖИНАҚТАУ

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің экономикадағы ролі мен даму тенденциялары

Сұраныс пен ұсыныстың Қазақстандағы экономикалық процестерге әсері

Өндірістің тиімділік әдістемесінің негіздері Ұсыныстың теориясы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕК РЫНОГЫ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРI

ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ ФИРМАНЫҢ СҰРАНЫС ЖӘНЕ ҰСЫНЫС ҚИСЫҚТАРЫ, ОҒАН ӘСЕР ЕТУШI ЭФФЕКТIЛЕР

Фирма стратегиясының теориясы және оның шаруашылықты жүргізудегі негізгі ережесі

“Үркер косметикс” ЖШС – тің техникалық – экономикалық көрсеткішеріне талдау жасау

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жүйедегі ақшаның қазіргі жағдайы

ФИРМАНЫҢ ТАУАРЫНА БАҒА ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БАҒА САЯСАТЫ

Қазақстандағы франчайзинг Франчайзингтің даму және құрылу ерекшеліктері

Халықаралық және аймақтық валюта несие және қаржы ұйымдарына талдау

Халықаралық валюта қатынастары жүйесіндегі Қазақстанның орны

Валюталық курс валюталық жүйенің негізгі реттеушісі

Дүниежүзілік валюта жүйесінің даму кезеңдері (эволюциясы)

Халықаралық валюталық қатынастар

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүргізу ережелері және реттеу органдары

V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА

Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесі және одағы Қазақстанның қатысуы мен рөлі

Халықаралық валютақаржы және несие қатынастары жүйесіндегі Қазақстанның орны

Халықаралық экономикалық интеграцияның саудаэкономикалық одақтары

Әлем шарушылығындағы экономикалық интеграцияның тереңдеуі

Халықаралық экономикалық қатынастың негізгі формалары

Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда

Әлемдік экономикадағы интернационализация, глобализация мен аймақтандыру тенденциялары мен қарама – қайшылықтары

Ақша сұранымы мен ақша табысының жылдамдығының түсініктері

Холдингті компаниялардың және олардың қатысуымен компаниялардың бірігуі

Шағын кәсіпкерлікті қолдау тәжірибесі және оның нарық жағдайындағы даму деңгейі

НӘНазарбаевтың Қазақстан Республикасы Парламентінің жылғы қыркүйекте Сенат пен Мәжілістің бірлескен

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің экономикадағы ролі мен даму тенденциялары

Құрылыс материал Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестіктің қызметіне талдау жасау мен оны жетілдіру жолдары мен ұсыныстары

Шағын және орта бизнестi мемлекеттiк қолдау және дамыту бағдарламаларын жүзеге асыру

Қазақстанда шағын және орта бизнестің өндірістікшаруашылық қызметін талдау

Шағын және орта бизнестің проблемалары және дамытуға қолданылатын нақты шаралар

ҚРдағы шағын кәсіпкерліктің экономикадағы рөлі және даму тенденциялары

Ақша табиғатының ерекшеліктері және теңгенің қазіргі жағдайы

Еліміздегі шағын кәсіпкерліктің экономикадағы рөлі және даму жолдары

«Меркур Строй Сервис» ЖШС экономикалық және кәсіпкерлік белсенділігін талдау

Отандық өндіріс орындарын дамытуға шетелдік инвестицияларды тартудың қажеттіліктері мен тиімді пайдалану әдістері

Инвестиция түсінігі, шығарудың негізігі мәні, факторлары мен себептері

Қазақстан Республикасында проблемалардың даму жағдайы және одан сақтану шаралары

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Экономикалық құбылыстарды танып білудің әдістері және әдіснамасы

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ МАКРО –ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКIШ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДIСТЕМЕЛIК НЕГIЗДЕРI

Ақша түрлері мен оның экономикалық мәні, маңызы

Экономикалық өсуді мемлекет тарапынан реттеу

Қазақстан Республикасындағы тұрақты экономикалық өсу мәселелері

ҚАЗАҚСТАН XXI ҒАСЫР ҚАРСАҢЫНДА ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ БОЛЖАУ ЖӘНЕ ШАҒЫН БИЗНЕС ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ

Жоспарлау мен басқарудағы оптималдылық қағидасы және оптималды бағдарламалаудың жалпы

ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫ ЖЫЛДАРЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және саясиэкономикалық шешім қабылдау принциптері мен механизмі

ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМДЕР ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Ежелгі дүниедегі және ортағасырдағы экономикалық ой – пікірлер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ, МӘСЕЛЕЛЕРІ, ҰСЫНЫСТАР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ

Ақшаның қажеттiлiгi және экономикалық маңызы

Нарықтық экономикадағы ақшанесие саясаты және оның Қазақстан экономикасының дамуы үшін маңыздылы

Қазақстан экономикасы электронды сауда менеджментiнiң өркендеуi мен перспективалары

Ақшаның жалпы эквивалент және экономикалық қатегория ретіндегі түсінігі Ақша қызметінің эволюциясы

Ақша табиғатының ерекшеліктері және теңгенің қазіргі жағдайы

Нағыз ақша және нағыз ақша орынбасарлары

Ақша жүйесi жөнiнде түсiнiк, оның элементтерi және негiзгi түрлерi

Ақшаның даму кезеңдерi, қызметтерi және экономикалық мағынасы

Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының пайда болуы

АШҚАНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРI, ҚЫЗМЕТТЕРI ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ

АҚША ТҮРЛЕРІ МЕН ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ, МАҢЫЗЫ

Қазақстан Республикасында ұлттық валюта – теңгенің енгізілуі

Ақшаның және экономикалық категория ретіндегі түсінігі,

Аралас экономиканың қалыптасуы әлеуметтік бағыттағы қоғамның экономикалық негізі

Аралас экономиканың қалыптасуәлеметтік бағыттағы қоғамның экономикалық негізі

Қазақстанның тәуелсіздік алуынан бұрынғы экономикалық жағдайына қысқаша шолу

Қазақстан жүріп өткен он үш жыл жетістіктері

Әлеуметтiк бағыттағы нарықтық экономика — аралас экономика қалыптасуының кезеңi

Акционерлік қоғамды құру мен ұйымдастыру тәртібі (мемлекеттік тіркеу)

Өсімдік шаруашылығының түрлері және оның агроөнеркәсіп кешенінде алатын орны

Қазақстанның халықаралық сауда қозғалысына қатыса отырып, ашық экономимиканы дамытудың алғы

Валюта ресурстарын қалыптастыру және пайдалану

Әлемдік рынокта баға қалыптасуының ерекшелігі және баға деңгейін белгілейтін факторлар

Глобализация және интеграция үрдістеріндегі бүкіл әлемдік экономика және Қазақстан

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту және кедейшілікті төмендету бағыттары

Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен салауатты өмір сүру мүмкіндігі

«Маңғыстаугеология» АҚ – мы туралы қысқаша мәлімет, оның технико – экономикалық көрсеткіштерін талдау

Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен салауатты өмір сүру мүмкіндігі

Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясат және оның негізгі бағыттары

ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖӘНЕ КЕДЕЙШІЛІКТІ ТӨМЕНДЕТУ БАҒЫТТАРЫ

БАҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӨМЕҢГІ ШЕКАРАСЫ

Қазақстандағы бағаның қалыптасуы мен дамуы

Елiмiздегi жетiлген бәсеке және монополиялық рыноктың экономикамызға тигiзер оң және терiс жақтары

Бәсеке туралы ғалымдардың тұжырымдамалары

Бәсекенің нарықтық экономиканың негізгі белгілерінің бірі ретіндегі сипаты

КӘСІПОРЫННЫҢ ЖЕТІЛГЕН БӘСЕКЕ НАРЫҒЫНДАҒЫ ІСӘРЕКЕТТЕРІ

Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру бәсекеге қабілеттілігін көтеру шараларын жасау

Нарықтық бәсекенің әртүрлi құрылымдарының салыстырмалы сипаттамасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БӘСЕКЕЛIК ОРТАНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА ҮШІН МАҢЫЗЫ

Бәсекеге қабілетті өнім өндірудың тиімді тетігі – кәсіпорынның маркетингтік жүйесін жетілдіру

Монополиялық бәсекелес фирманың қысқа мерзім кезеңіндегі жұмысын талдау

«Алматы нан» АҚң техникаэкономикалық көрсеткіштерін талдау

Нарықтық экономикада қор биржасының қажеттілігі мен ролі

БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАЛАПТАРЫ


Создание сайта - студия Riskk.kz
[ 0.008 ]