BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Бухгалтерлік іс

Бухгалтерлік есеп мәліметтері және олардың атқаратын қызметі

Дебиторлық және басқа да кредиторлық берешек аудиті

Шығыстармен табыстардің экономикалық маңызы Табыстар, шығыстардың экономикалық мәні

Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау

Жұмыскерлердің дебиторлық борыштарының және басқадай дебиторлық борыштарының есебі

Жұмыскерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу есебі

Кәсіпорынның балансы Пайдалар мен зияндардын есебі

Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі

Қазақстанның аймақтарында төлем карточкаларының рыногын дамытудың ағымдағы жайкүйін шолу және оны одан әрі

“ Облгаз” АҚның ұйымдықэкономикалық сипаттамасы және оның есебін ұйымдастыру

I Бөлім Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі

«Адал»АҚның ағымдағы шығындарын басқаруды талдау

«Алматы Құс» ААҚның қаржышаруашылық қызметіне сипаттама

«Бұлақ» өндірістік кооперативінің өткізілген өнім, жұмыстар бойынша (салық есебі ) шығындарды анықтау

«Қазақстан ГИС Центр» Акционерлік қоғамының есеп саясаты және оның жүргізілу жолдары

«Қазақстан ГИС Центр» Акционерлік қоғамының қаржылық жағдайын талдау

Алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі

Амортизацияны есептеу әдістері және оның кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы

Амортизацияны есептеу әдістері және оның кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы

Аудит тәуелсіз, дербес тексеру

Аудиторлық тәуекел, оның компоненттері мен маңыздылықты бағалау

Аудиттің мақсаты, пәні және міндеті

АҚ «Қазақстан Халық Банкіде» бухгалтерлік есеп пен аудиттің құрастырылу принципі

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУ СТАДИЯСЫ

Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың мәнi мен мақсаты

Ақша қаражаттарын тексерудің бағдарламасы және және оларға түгендеу жүргізуді тексеру

Ақша қаражаттарының түсінігі және олардың баламалары Есеп айырысу нысандары

Ақша қаражатының жалпы сипаттамасы Есеп айырысу нысандары

Ақшалай қаражат қозғалысын ішкі бақылау, ақшалай қаражатты түгендеу

Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің, еншілестердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициясының есебі

БАНК КАССАСЫНАН ҚОЛМАҚОЛ АҚІПАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БЕРУ ЕСЕБІ

Банктік карточкаларды қолдану бойынша қатынастың негізгі субъектілері эмитент, карточка ұстаушы, сауда ұйымы, эквайрер,

БАНКТІК ШОТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, ОНЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ ТӘРТІБІ

Банктің шартты және мүмкін болатын міндеттемелерінің есебі

Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар

Басқа да алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі

басқадай Дебиторлық борыштың есебін ұйымдастыру («СаламатС» АҚ мысалында)

Басқару есебі және өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ МЕН

Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен ерекшеліктері

Бухгалтерлік есеп көптеген жылдар бойы басқа ғылымдар сияқты дамып, қоғамның экономикалықәлеуметтік жағдайларына сай

Бухгалтерлік есеп – қаржылық бақылаудың ақпарат көзі –

Бухгалтерлік есептің атқаратын қызметтері мен принциптері

Бухгалтерлік есептің міндеті мен мақсаты

Бухгалтерлік есептің стандарттары мен тұжырымдамалық негізі

Бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттары және тұжырымдамалық негізі

Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру Құжаттау және есептік регистрлер

Бухгалтерлік құжаттар және олардың мақсаттары

Бөлінбеген және жиынтық табыстың (жабылмаған зиян) есебі

Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян), жиынтық табыс (зиян) есебі

Бөлу, өтемдік, жинақтық және бақылау функциялары

Дайын өнімдер (жұмыстар, қызметтер) мен аяқталмаған өндіріс есебі

ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық берешектерінің есебі

Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борыштарының есебінің аудиті

Еншілес және тәуелді серіктестіктердің, бірлесіп бағаланатын заңды тұлғалардың дебиторлық қарыздары ағымдағы активтер

Есеп айырысу нысандары құжаттамалық аккредитив, инкассо, банктік аударымдар

Есеп айырысу операциялары жјне олардыҫ жіктелуі

Есеп айырысу операциялары және олардың жіктелуі

Есеп айырысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттары есебінің аудиті

Есеп айырысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттары есебінің аудиті

Есеп айырысудың бір құралы болып табылатын төлем карточкасы арқылы есеп айырысудың ерекшеліктері

Еңбек ақыдан ұсталымдардың дұрыстығының аудиті

Еңбек ақыны ұйымдастырудың нысандары мен жүйелерінің экономикалық мазмұны

Еңбек ақының әлеуметтікэкономикалық мәні және оны ұйымдастыру негіздері

Еңбекақы бойынша қызметкер мен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебі

ЕҢБЕКАҚЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЕСЕБІ

Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебі

Еңбекақыдан ұсталатын және шегерілетін сомалар

Еңбекақының аналитикалық (талдамалық) және синтетикалық (топтамалық) есебі

Еңбекақының нысандары

Жабдықтаушы және мердігерлермен есеп айырысуда жүргізілетін проценттік және процентсіз вексель

Жалақы- тұтынушылар табысының басым көпшілігін құрайды

Жалгерліктің өзге түрлерінің есебі

Жалпы жоспар құрастыру мен аудит бағдарламасы

Жалға алынған және жалға берілген негізгі құралдар есебі

Жарғылық қор қалыптастырылу және оның өзгеру тәртібі

ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ДЕБИТОРЛЫҚ БОРЫШТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚАДАЙ ДЕБИТОРЛЫҚ БОРЫШТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ

ЖҰМЫСКЕРЛЕРМЕН ЕҢБЕКАҚЫ БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЕСЕБІ

ЖҰМЫСШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ ЖӘНЕ

Жұмысшылыр мен қызметкерлерге еңбекақы есептегенде бухгалтерлі есепшоттары бойынша жүргізілетін

Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері

Инвестицияның ұғымы және жіктелуі

Инкассо тапсырмасындағы негізгі мәліметтер

Капитал қозғалысы бойынша болатын операциялар есебі

Кассадағы шетелдік валюта түріндегі нақты ақша есебі

Келіп түскен негізгі құралдардың есебін және оның аналитикалық есебін ұйымдастыру

Консервті, ет, сүт, өнімдері өнеркәсібінің жоспарлы калькуляциясын құру

Консигнацияға берілетін тауарларды сатудың синтетикалық және аналитикалық есебі және құжат

Кәсiпорынның активтерi мен құралу көздерiн талдау Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау

Кәсіпкердің несие алу үшін дайындалатын тиісті құжаттары

КӘСІПОРЫНДА БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Кәсіпорындардың банктегі валюта шотын ашу, жүргізу және жабу тәртібі

кәсіпорындағы Алдағы кезеңдердің шығыстарын есепке алуды ұйымдастыру (««Омега Люкс» ЖШС мысалында)

кәсіпорындағы меншікті негізгі құралдарды есепке алуды ұйымдастыру («Ақмаржан» АҚ мысалында)

Кәсіпорынның негізгі және негізгі емес қызметтерінен түсетін

Кәсіпорынның айналымнан тыс активтері мен негізгі капиталына инвестициялар

Кәсіпорынның ақпарат жүйесіндегі басқару есебі

Кәсіпорынның ақпараттық жүйесіндегі басқару есебінің объектілері

Кәсіпорынның меншікті капиталын басқарудағы қаржылық шешімдерді қабылдау критерийлері

Кәсіпорынның шаруашылық операцияларын жүзеге асыру кезіндегі баланста болатын өзгерістер

Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және оның техникоэкономикалық көрсеткіштерін талдау

Кәсіпорынның құралдары мен машиналарын бағалаудың маңызы

Лицензия алу үшін ттөмендегідей құжаттар ұсынылады

Материалдық емес активтерді бағалау және бухгалтерлік есебінің міндеттері

Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы

Негізгі құралдарды бағалау және қайта бағалау

Негізгі құралдарды түгендеу, қайта бағалау және есеп берудің мәнін ашу

Негізгі құралдарды түгендеудің бағалаудың және қайта бағалаудың шоттар корреспонденциясы

Негізгі құралдардың бағалануы

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебінің міндеті

Негізгі құралдардың тозуы және оларға амортизациялық аударым мөлшерін есептеу

Негізгі құралдардың құрамы мен оларды жүйелеп топтастыру және бағалау

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ОЛАРДЫ ЖҮЙЕЛЕП ТОПТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Пайдаланған нормативті құқықтық актілер және арнайы әдебиеттер

Салық міндеттемелерінің есебі және міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі

салық төлеушілердің жергілікті салық бойынша қаржылық және салықтық есептілігін ұйымдастыру

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің есеп айрысуы туралы ақпаратты қалыптастырудағы бухгалтерлік есептің мәні мен

Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) шоттары

Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды есептеу

Тауарлыматериалдық қорларды түгелдеу және есепкерлікте ашып көрсету

Тауарлыматериалдық қорлардың бухгалтерлік есеп стандарты бойынша бағалау

Тауарлыматериалдық құндылықтарды түгендеу және есепкерлікте ашып көрсету

Тауарлықматериалдық қорларды бағалау әдістері

Тауарлықматериалдық қорлардың есебі бойынша жүргізілетін бухгалтерлік есеп операцияларының негізгі

Тауарлықматериалдық қорлардың олардың түрлері, бағалануы

Тауарлықматериалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық есептері, үздіксіз және кезеңдік есеп жүйелері

ТМҚң түгендеу және есеп беруде ашып көрсету

Трансферттік бағаны қалыптастыру әдістері

Тұрғынүй қорларының, сыртқы ауласы жақсы жабдықталған объектілердің және басқа да осыған ұқсас объектілердің тозу

Тұтынушылық тауарлар тауартану ісіндегі эксперименті

Төлеу циклінің және ақша қозғалысының аудиті

Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан түсетін табыстардың (зияндардың) есебі

Функционалды батырмалар командасы

Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының өзгеріске ұшырауы

Шаруашылық операцияларының түрлері және олардың бухгалтерлік балансқа әсері

Шетелдік еңбек ақы төлеу жүйелері және Қазақстанда еңбеақыны ұйымдастырудағы ұсыныстар

Шығындарды және калькуляциялаудың нақты және нормативті тәсілдері

ҒТР әсерінен болатын әлеуметтік өзгерістер (трансформациялар) экономиканы жекелендіру, әлеуметтендіру, гумандандыру

Қаржы секторында бухгалтерлік есепке алуды дамыту проблемалары мен перспективалары

Қаржыландырылған жал мен қаржылық лизингісінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

Қаржылық есеп беруді жасау бойынша түгендеу және басқа да дайындық жұмыстары

Қаржылық және өндірістік бухгалтерияның өзара қарымқатынасы

Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар есебі

Қоймалардағы және сақтайтын орындардағы материалдық құндылықтардың есебі

Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудитінің құжаттары мен аудит жүргізу көздері

Қысқа мерзімді инвестициялардың ағымдағы құнын және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициясын қайта бағалауын анықтау

Құралдардың түрлері мен орналасуы бойынша жіктелуі

Ұзақ мерзімді міндеттемелер түсінігі, мәні мен мазмұны

Ұйымдық есеп айрысу, валюталық және банктегі басқа да арнайы шоттары мен жол үстіндегі ақша қаражаттарының есебінің

Ұйымның бухгалтерлік есептің мәні және ұйымдастырылу тәртібі

Әлеуметтік сфераны ұстау бойынша жасалатын шығындардың есебі

Әлеуметтік сфераны ұстау мен үстеме шығыстар есебінің ұйымдастырылуы

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығынды есепке алудың халықаралық практикада қолданылатын әдістері

Өнімнің өзіндік құнына жатпайтын және кезеңдегі

Өндіріс шығындары есебі мен өнімнің (жұмыстар, қызметгердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістері

Өндірістік босалқылар түсінігі, жіктелуі, оларды бастапқы құжаттау

Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау

ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ БІРЛІКТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ

ӨҢДЕУГЕ ҚАБЫЛДАНҒАН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЖӘНЕ КОНСИГНАЦИЯҒА (КОМИССИЯҒА) ҚАБЫЛДАНҒАН ТАУАРЛАРДЫҢ

“Энергия” құрылыс кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі материалдық емес активтер есебін ұйымдастыру

“Өнер” ЖШСнің қысқаша экономикалық мінездемесі және қызметін экономикалық талдау©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0067 | Memory 0.7MB |