BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Психология

Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы түсiнiк

Адам — көптеген ғалымдардың зерттеу тақырыбы

Бастауыш мектеп оқушыларының зейінін бағалау

ДАРЫНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

Ерiктің құрылымы және ісәрекетпен байланысы

Еріктің дамуы және оны тәрбиелеу

Еңбек Шаршау мен болдыру

Еңбектің нәтижесі және шаршау

Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағытбағдарлар

Жан туралы iлiм бiлiмдердiң Қазақстандағы даму жолдары

Жантану пәнi, әдiстерi және тарихы

Жеке адам, оның дамуы мен қалыптасуы жөніндегі түсініктер

Жеке адамның қасиеттері ретіндегі қабылдаудың ерекшеліктері

ЖОО оқыту мен тәрбиелеу жеке тұлғаның кәсіптік тәжірибемен, сапамен, өзіндік дамуымен және қалыптасумен қамтамасыз етуге

Инженер қызметінің педагогикалық және психологиялық байланысы

Инженертехникалық интелегенцияның өзіндік ерекшелігі

Күрделі жағдайларда автомобиль айдаудың психофизиологиялық ерекшеліктері

Мінез туралы жалпы ұғым

Менталитет ұғымын талдау

ММұқановтың еңбектеріндегі жас және педагогикалық психологиясының психологиялықпедагогикалық аспектілері

Мұғалімнің сезімдік ерекшеліктері мен қасиеттері

нің, сезім мүшелеріне тікелей әсер етүінен пайда болған мидағы бейнелерді түйсік деп атайды

Нсілдік жне қоршаған орта

Ойлаудың сезімдік таныммен және тілмен байланысы

Р Лемберг – Қазақстан педагогикасын дамытуға үлес қосқан

Сауат ашу барысындағы оқу мен жазу процесінің психофизиологиялық ерекшеліктері

Сезім мен эмоцияның физиологиялық негіздері

Студенттердің зейіні мен қарымқатынасының психологиялық ерекшеліктері

Тiлдесу ақпарат алмасу құралы Сөйлеу

Таным процестері және олардың инженерлік ерекшеліктері

Темперамент жөнінде түсінік

Типтік мінез бітістері

Тұлғаның түрткiлерi мен қасиеттерi

ХХ ғасыр бойында атақты психологтар, соның ішінде Вундт, Джеймс, Торндайк, Дьюи, Уотсон және Вертгеймер әрқайсысы өз

Шетел және Ресей психологиясындағы темпераменттің зерттелуі жайлы

Этникалық таптауырындардың зерттелу тарихы

Қабiлет саласындағы дара айырмашылықтар және оларды қалыптастыру

Қазақстандағы әскери қызметке кәсіби даярлаудың психологиялық мәселелері

Қазақтық ұлттық мiнез бiтiстерi, олардың кейбiр ерекшелiктерi

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ МІНЕЗ БІТІСТЕРІ

Қарымқатынас үрдісінде зейін қасиеттерінің деңгейін эксперименталды зерттеу

Қиял дегеніміз — сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде

Қиялдың физиологиялық негiздерi

Ұжымдық, топтық, даралық зейін түрлері©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0060 | Memory 0.65MB |