BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Статистика

Жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және оларға еңбекақы төлеу

Білім туралы көрсеткіштерді есепке алу және оны компьютерлік техниканы қолдану жолдары

Кәсіпорын статистикасында жеке индекстерді есептеу

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙКҮЙІН СИПАТТАЙТЫН НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Сандардың жуықтауы, олардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктері

Санды өзгермелі өзара қатысты зерттеуде қатарлы жанаспалы қатар әдісін қолдану

Статистика туралы жалпы түсінік және оның даму кезеңдері

Статистикалық бақылауды жүргізуді ұйымдастыру және оның бағдарламасы

Статистикалық заңдылық

Топтау белгілері және топқа бөлу принциптері (негіздері)

Қазақстан Республикасының миграция туралы статистикалық көрсеткіштер жүйесі

Қазақстан Республикасының статистикалық пратикасында ҰЕЖнi қолданудың негiзгi кезеңдерi және стратегиясы

Қазақстан Республикасының сыртқы сауда статистикасын ұйымдастыру

Қазақстанның экспорттық операцияларды динамикалық және құрлымдық талдау;

Қатысты шама көрсеткіштерін есептеудің жалпы қағидасы

Әрекеттегі фактордан тәуелді зерттеліп отырған көрсеткіштерінің экономика математикалық үлгісін құру

Өсіңкілік қатарларды негізгі көрсеткіштері бойынша есептеу тәсілдері,©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0060 | Memory 0.65MB |