BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Социология

ЖАСТАРДЫҢ АУЫТҚИТЫН МІНЕЗҚҰЛЫҚ СТЕРЕОТИПТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІКПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Социологиялық зерттеулердің мәні мен мақсаты

XIX ғасырдың басыңда адамзаттың қоғамдық санасы адам мен қоғам

«Еңбек туралы» заңға шолу және жұмыссыздық жайында

Абайдың әлеуметтанулық көзқарастары

Адам жеке басының дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар (онтогнез)

Анықтамалар мен техникалық әдістемелерді, пәннің оқуәдістемелік кешенін, лекция конспектілерін қолдана білу

Білім беру социологиясы

Білім берудің мәні және функциялары Қазіргi білім беру жүйесіндегі үрдістер

Байтұрсынов қазақ оқыған азаматтарының тұңғыш көсемі

Басшылық стильдер және олардың түрлері

Герберт Спенсер позитивизмнің негізін қалаушы

Дін социологиясының шығуы және қалыптасу тарихы

Дінге байланысты туындаған ғылыми пікірлердің бағыттары

Девиантты жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың технологияларның мәні мен ерекшеліктері

Дюркгеймнің әлеуметтану жөніндегі көзқарастары

Еңбектің негізгі категориялары

Жас отбасымен әлеуметтік жұмыстың міндеттері мен құрылымы

Жастардың ауытқитын мiнезқұлықтарына социологиялық зерттеу жүргiзудiң теориялық және әдiстемелiк негiздерi

ЖАСТАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗҚҰЛҚЫН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ПРОБЛЕМАСЫ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУДІҢ

Жастардың қоғамға деген қазіргі заманғы талаптары

Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың технологияларның мәні мен ерекшеліктері

ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстар– Қазақстандағы жастардың ауытқитын мiнезқұлықтарының негiзгi аспектiлерiнiң бiрi

Инженер еңбегінің ерекшеліктері

Инженерлік еңбек тиімділігі

Инженертехникалық интеллигенцияның қоғамның әлеуметтік құрылымдағы орны мен рөлі

М Вебердің әлеуметтану жөніндегі көзқарастары

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың мәселесі мен оларды әлеуметтік қорғауды ұйымдастырудың өзектілігі, оның масштабтылығымен

МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРЛІ

Нарықтық қатынастар жағдайындағы әйел мен еркектің рөлі

О.Конт – социологияның негізін қалаушы

Оралмандарды қоныстандырудың ұлттық ерекшеліктері мен бағыттары

Отбасымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың отандық тарихы

Отбасындағы кездесетін негізгі проблемалар

Оңтүстік Қазақстан облысындағы еңбек миграциясының әлеуметтікэкономикалық салдары

Оңтүстік Қазақстан облысындағы территориялды мобильділіктің Әлеуметтікэкономикалық жағдайға Әсері

Питирим Сорокин және оның әлеуметтік стратификация теориясы

Ресейдегі әлеуметтану ойының қалыптасуы мен дамуы

Саяси сана, олардың негізгі элементтері, функциялары мен формалары

Социологиялық зерттеудің мақсаты мен мәні

Социологиялық зерттеулердің кезеңдері мен түрлері

Социологиялық сауалнама социологиялық ақпарат алудың негізгі әдісі ретінде

СОЦИОЛОГИЯНЫҢ ШЫҒУЫНА ДЕЙІНГІ ӘЛЕУМЕТТІК ОЙПІКІРЛЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

СПИД ауруына қарсы күрес ұйымдастыру және осы саладағы халықаралық әлеуметтік қарым – қатынастар

Тартыс субъектілері, сатысы, мақсаты және реттеу механизмдері

ФРЕЙДТІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС ЖӨНІНДЕГІ ПІКІРІ

ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ КАТЕГОРИЯЛАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК

Шетел қазақтары тарихи отанына оралудағы теориялық аспектілері

Шетелдік ғалымдардың қазақтың демографиялық ахуалы жайлы пікірлері

Шетелдердегі әлеуметтік жұмыс моделі мен әлеуметтік

Ғылымитехникалық революцияның мәні мен мазмұны

Қазiргi заманғы әлеуметтанудағы тұлғаның негiзгi концепциялары

Қазіргі дүние жүзіндегі ұлттық қатынастардағы ерекшеліктер

Қазақстан Республикасының демографиялық дамуының күшті және әлсіз

Қазақстандағы жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері мен әлеуметтік мәселенің көріну деңгейі

Қазақстандағы кедейлікпен күрес және оны жеңудің принциптері

Қазақстандағы социологиялық зерттеулер

Қазақстандағы қайырымдылық қорлардың ерекшеліктері

Қоғамдық пікірқоғамдағы адамдар санасында қалыптасқан пікір

Қоғамдық прогресс және регресс Әлеуметтік революция және эволюция — дамудың негізгі формалары

Қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат

Құқық шығармашылығы қызметінің негізгі әлеуметтік факторлары Құқықтың әлеуметтік функциялары

Әйел мәртебесіне исламның ықпалы

Әлеуметтік «мен» түсінігің құрылымдалуы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ САЛАСЫНДА БОЛЖАУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ САЛАСЫНДА БОЛЖАУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ӘДІСНАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ

Әлеуметтік тартыстарды және олардың функциясын жіктеу

Әлеуметтік тұжырымдаманы дамытуда зор үлесі бар ірі тұлғалардың бірі

Әлеуметтік қауымдастықтардың (топтасулардың) тарихи типтері мен түрлері

ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МАРКСТІК ІЛІМ ЖӘНЕ

Әлеуметтану — қоғам жөніндегі ғылым

Әлеуметтанудың атқаратын қызметтері және оның қоғамдық ғылымдар жүйесінде алатын орны

ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ БАСҚА ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

Әлихан Бөкейханов Ресей империясында саясиәлеуметтік қарамақайшылықтар шиеленісіп тұрған тұста шыққан

Өтпелі кезеңдегі жастардың саясиәлеуметтік және мәдени құндылықтарының өзгеру барысы©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0061 | Memory 0.67MB |