BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Педагогика

жастағы балалардың таным әрекетін психологияпедагогикалық дамыту шарттарын тәжірибелікэксперименталдық

XVXVІІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

Бастауыш сыныпта алғаш сөз таптары жайлы түсінік берудің әдістәсілдері

Жалпы білім беретін мектептерде оқушыларға экологиялық білім және тәрбие беру

Мектепке дейінге щақта ойын – баланың басты ісәрекеті

Мектептің оқутәрбие үрдісінде халық педагогикасын пайдаланудың жолдары

Отбасы мен сынып жетекшісінің балаларды тәрбиелеудегі бірлескен жұмысының теориялық негіздері

Оқытутәрбие үрдісінде оқушыларға құқытық тәрбие берудің жолдары

Сынып жетекшісінің кәсіптік бағдар жұмысын жүргізудің жолдары

«Білім туралы» жаңа Заң қазіргі білім жүйесінің дамуының кепілдігі

АСБейсенованың зерттеудегі еңбегінің ролі

Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай

Білім жүйесіне қызмет ету – еліміздің болашағына қызмет ету

Білім беру деңгейін көтеру үшін қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен шаралар

Білімтәрбие беру мекемелерінің дамуы қоғамның тәрбие беру саласындағы мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асырудың

Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары

Бастауыш мектеп оқушыларын адамгершiлiкке тәрбиелеудегi педагогикалықпсихологиялық ерекшелiктерi

Бастауыш сыныптың оқыту процесінде халықтық ойындарды қолданудың шарттары мен мүмкіндіктері

Бастауыш мектеп оқу жұмысындағы көрнекілік принципінің талаптарын жүзеге асырудың дидактикалық негіздері

Бастауыш сынып оқушыларына халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті

Бастауыш сынып оқушыларының табиғатты бақылау саласындағы педагогикалық

Бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін қалыптастыруда көркем шығармалардың алатын орны

Бастауыш сыныпта оқытудың ақпараттық технологиясы

Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану жолдары

Бастауыш сыныптың ана тілі сабағында оқушылардың адамгершілігін дамыта оқытудың ғылымитеориялық негіздері

Бейнелеу өнері бағдарламасы мен оқуәдістемелік құралдарына талдау жасау

Бүгінгі таңдағы ауыл мектебінің проблемалары мен шешу жолдары

Деңгейлік тапсырмалар негізінде оқушылардың сөйлеу қабілетін дамыту

Дидактикалық ойын туралы түсінік және оның атқаратын функциясы

Дүниетану сабақтарында сынып оқушыларының адамгершілік мәдениетін қалыптастыру бағытындағы озат мұғалiмдер

Жапсырмалау Симметриялы, асимметриялы фигураларды қағаздан жапсырмалау

Жас өспірім кез және оның ерекшеліктері

Жаңа технология элементтерін оқыту үрдісінде пайдалану – мұғалімнің пәндік құзіреттілігінің басты

Жоғары мектеп дидактикасының даму процесі

Жоғары оқу орындары

Жоғарғы білім жүйесі (жергілікті коледждер,техникалық және бастапқы білім коледждері,техникалық және кәсіби білім беру,

Исламда бала тәрбиесінің негізгі принциптерімен әдістәсілдері

Мінезқұлқында қиындығы бар оқушылардың жеке ерекшеліктері және оларға себепші болатын факторлар

Математика сабағында жаңа технологияны пайдалана отырып оқушылардың қызығушылықтарын арттыру

Мағжан Мұмабаевтың бастауыш мектеп педагогикасын дамытуға әсері

Мектеп жасындағылардың оқу мотивтерін зерттеу мектептегі білімнің сапалы болуы үшін, оқушылардың белсенділігін арттыру үшін,

Мектептегі оқытудың бағдарына сәйкес еңбекке үйрету пәнінің қызметті деңгейі анықталып отырады

Моделдеу технологияны қолдану саласы бойынша педагог мамандардың біліктілігін артыру кезеңдері

Мультимедиаинновациялық технологиялар тілдерге оқытудың тиімді

Мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығы

Мұқағали поэзиясындағы соғыс тақырыбы мен қазақ әйелінің бейнесі

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық ойларының өзегі – адамның рухани – адамгершілік тәрбиесі

Орта деңгейде ағылшын тілін оқытудың осы замандық әдістемесіне сипаттама

Оқудың педагогикалық технологияларына сипаттама

Оқушылардың эстетикалық тәрбиесінің мәні, пәні мен мазмұны

Оқушылардың үлгерімін тексеруде тестік форманы қолдану

Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға байланысты

Педагогикалық технологиялардың түрлері, атқаратын қызметтері

Педагогикалық қолдау, оның мні жне ұйымдастыру жолдары

Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

Педагогиканың әдіснамалық негіздері Оның басқа ғылымдармен байланысы және зерттеу әдістері

Педагогтың кәсіби мәдениетінің құрамды бөліктері

Психологиядағы және басқа іргелес ғылымдардағы творчество мен творчестволық қабілет ұғымының психологиялық маңызы

Сабақтың негізгі элементтері, сабақ типтері

Саяси қуғынсүргіннің орта және жоғарғы оқу орындарын қамтуы зардаптары мен салдары

сынып Ана тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының гуманистік көзқарасты қалыптастыру

Сынып жетекшісі жұмысының мазмұны

сәрекеттерді ұйымдастыру және қоғамдық, құқықтық тәжірибе қалыртастыру әдістері

Тiл халықтың қоғамдық, әлеуметтiк өмiрiмен, саяси-экономикалық жағдайымен тығыз байланыста дамиды, кемелденедi

Тәрбие процесі мен тәрбие жүйесінің педагогикалық моноторингі

Тәрбие процесiнiң ерекшелiктерi, диалектикасы және тәрбиешi тұлғасы

ХХІ ғасыр табалдырығында тұрған адамзат дамуының жаңа кезеңі – білім беру прогрестің ең маңызды факторларының бірі болып

Шешендік өнерді үйрету әдістемесінің дидактикалық негіздері

Электродинамиканың көрнекілік тәжірибелерінің әдістемесі

Қазіргі замана білім жүйесінің реформалаудың негізгі бағыттары

Қазіргі кезеңдегі мұғалімге қойылатын талаптар

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық, лингвистикалық және психологиялық негіздері

Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, сыныптың жаңа еңбекке баулу

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы

Қазақстанда жоғары педагогикалық білім беру нарық жағдайында қайта құру ізденіс, тәжірибе, проблемалар

Ұстаздың әрбір оқышуының қабелеттілігіне сенім білдіруоқыту процесінде ең бір қажетті жағдайлардың бірі болу керек Егер ондай

ӘльФараби – дүние жүзі мәдениеті мен ғылымының негізін салушы

Әртүрлі жас шамасындағы балалардың қарымқатынас ерекшеліктерінің педагогикалық психологиялық©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0060 | Memory 0.67MB |