BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Маркетинг

ААҚ «LG Elektronics Almaty Kazakstan» компаниясының өндірістік және маркетингтік ісәрекеттерін талдау

Маркетингтік жүйедегі жарнаманың мәні мақсаты және түрлері

Нарықтық экономикадағы маркетингтің мәні және негізгі концепциялары

« Қазақстан Халық Банкі» АҚ дағы корпоративті клиенттерге қызмет көрсететін нарықты талдау

«Макдональдс» корпорациясының маркетинг концепциясын пайдалануы

«Рамбутя» ЖШСң жарнамалық қызметін ұйымдастыруы

ААҚ № Сыра зауытының қызметіндегі маркетингтік стратегияны жасау және жүзеге асыру жағдайы және оны жетілдіру

ААҚ «№ Сыра зауытыНЫҢ » маркетингтік зерттеулерІ мен оның тиімділігін арттыру

Алматы облысындағы сүт өнімдерін фермерлік шаруашылықтар өнімдерінің сапасы

Алматы қаласындағы № Сыра зауытының тауар саясаты

Алматы қаласындағы № Сыра зауытының тауар саясатын жетілдіру

Ақпаратқа қойылатын талаптар

Ақтөбе облысы «Green Apple» компаниясының маркетингтік іс әрекетінің

Бюджеттiң шектеулiгi тұтынушылар дәрменсіздігіне және мiнезқұлығына әсер етушi негiзгi фактор ретiнде

Бәсекелестердің бағаларын және олардың тауарларын талдау

Бөлшек сауда кәсіпорындарын түрлі әдістермен топтастыру

Бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері

Дамыған елдердегі ортаңғы класстың дамуы(АҚШ)

Жарнама және қоғамдықмемлекеттік саясат

Жарнама нарығына экономикалықмаркетингтік талдау жүргізу («Рика» медиа тобының мысалында)

Жарнама әрекетін жүргізудегі негізгі сатылар

Жарнама әрекетін жүргізудегі негізгі сатылары

Жарнама, оның мәні, функциясы, рөлі мен мағынасы

Жарнамалық қызметтің кезеңдері (тәртібі)

Жаңа тауарды жоспарлау

Жаңа тауарлар компьютерлер, «Жиллет» ұстаралары

Жоспарлаудың мәні,методологиялық негіздері және өрсеткіштері

ЖШС "Қарғалы жүн" Сауда Үйінің басқаруұйымдастырушылық қызметі мен еңбекақыны ұйымдастыру

Заңдардың орындалуын бақылайтын мемлекеттік мекемелердің талаптары жоғарылатуы

Кiрiспе Маркетинг туралы ұғым және маркетингтегi комуникация жүйесi

Кiтапты тауарға айналдырып саудалау

Кабельдi теледидарының сәтсiздiгi және осы сәтсiздiктiң болуына себеп болған маркетингтiк орта

Коммуникациялық шараларды жүзеге асыру жүйелері

Компанияның және өнімнің маркетинг жоспарының құрылымы мен мазмұны

Кондитерлік өнімдерінің нарықтағы алатын орны мен жалпы жағдайы

Корпорация мен бөлімшелерді стратегиялық жоспарлау

Кәсіпорындағы маркетингтік жоспарлау

Көтерме сауданьң мәні, рөлі және қызмет аясы Көтерме делдалдарьның негізгі тиіптері мен сипаттамалары

Мінез – құлық принципі негізінде сегменттеу

Макроорта факторларының кейбір негізгі сипаттары

Маркалардың сыбайластығы туралы шешім қабылдау

Маркетинг жоспарлары және оның түрлері

Маркетинг зерттеулердің анықтамасы және оларды жүргізу шарттары

Маркетинг зерттеулердің анықтамасы және оларды жүргізу шарттары

Маркетингті зерттеу үрдістері

Маркетингтік зерттеулердің бағыттары мен ұйымдық формалары

Маркетингтік зерттеу әдістемесінің теориялық негіздері

Маркетингтік зерттеулердің әдістері

Маркетингтің негізгі мақсаттары__________________ –

Маркетингтің принциптері, атқаратын қызметтері және оның концепциясы

Маркетингтегі коммуникация (жылжыту) жүйесі

Нарықты сегменттеудің ұғымы, критерийлері мен белгілері

Рахат АҚ техникалыкэкономикалық көрсеткіштерін талдау

Сату көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен кызметтерді иелену жеткіліксіз, ол үшін тұтынушылардың осы

Сатып алушылар мінез құлықтарының уәжі

Сатып алушының мінезқұлқына әсер ететін факторлар

Сауалнаманы құрасгыру және пікір сұрау жүргізу әдістемесі

Сегменттеу принципін халықаралық нарыққа қолдану

Стратегиялық жоспарлаудың мәні, белгілері

Тарату арналарының ынтымақтастықтары, дауластықтары

Тауар концепциясының құру және тестілеу

Тауар сипаттамаларының оны қабылдау қарқынына ықпалы

Тауардың бәсекеге қабілетгілігі және оны бағалау

Тауардың сапасы және бәсекеге қабілеттілігі

Тауардың өміршеңдік кезеңінің түрлері

Тұтынушы тұлғасы және оның қажеттіліктері

Тұтынушылар нарқын сегменттеудің негізгі ұстанымдары

Фирманың жұмыс атқаруы макроорталығының негізгі факторлары

Халықаралық жарнама агенттіктері және олардың туризмнің дамуындағы рөлі

Халықаралық маркетингтің ерекшеліктері және оны қоршаған орта

Халықаралық маркетингтің қазіргі проблемалары мен субъектілер Шетел рыногына тауар өндіруді

Халықаралық маркетингте қабылданатын шешімдер

Шағын фирма меркетингісінің тиімді стратегиялары

Электронды бизнестің перспективалық даму тарихы және негізгі түсініктері

Қазақстан Республикасында тұтынушы мінезқұлқын оқуды әдістемелік қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығын талдау («Химфарм» компаниясының мысалында)

Қазақстан темекі өнімдер нарығында жүргізілген маркетингтік зерттеу арқылы алынған ақпарат бойынша тәжіребелік

Қазақстандағы «Рахат» акционерлік қоғамының маркетингтік қызметіне талдау

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақстандағы маркетингтің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері

Қазақстандағы өткізу қызметі және оны жетілдіру жолдары ("Алматы Кілем" ААҚ материалдары негізінде)

Қазақстандық және әлемдік алтын нарығының талдамалық шолуы

Қызмет көрсету мен коммерциялық емес іс-әрекеттегі маркетинг

Әлеуметтікэтикалық маркетинг концепциясы

Әр фирма өз маркетинг қызметін тиімді басқаруға ынталы Маркетингті басқару процесі негізінен алғанда мынандай кезеңдерді

Өндіріске арналған тауарлар нарқын сегменттеудің негізгі ұстанымдары

Өндірістік мақсатқа арналған тауарларды сатъш алушыларға әсер етеіін факторлар

Өндірісте пайдалануға арналған тауарларды топтастыру

Өнеркәсіп тауарлары рыногын сегменттеу негіздері

Өткізуді ынталандыру бағдарламасын іске асыру

“Алси” фирмасының бөлшек саудасын басқару кәсіпорынның маркетингтік ісәрекетін жетілдіру элементі ретінде

“Рахат” Акционерлік Қоғамының маркетинтік жұмыстарын жетілдіру жолдары©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0061 | Memory 0.67MB |