BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Информатика

Ехсеl бағдарламасы және оның атқаратын қызметтері

HTML тілінің көмегімен Web парағын құру

Мәліметтер базасының мәні және оның атқаратын қызметтері

Adobe Photoshop программасына қосылған қосымша параметілер және құралдар

Adobe Photoshop программасына қосылған қосымша параметрлер және құралдар

Agnitum Outpost Firewall дербес торапаралық экранын орнату және келтіру

AutoCADтағы редакциялау мүмкіндіктері

Aіdtestexe және DrWebexe вирусқа қарсы бағдарламалармен жұмыс

Cookiesді Mailru электронды қызмет поштасында пайдалану

Corel Draw графиктік редакторындағы құралдар және олармен жұмыс

Corel Draw программасының құралдар тақтасы, қасиеттері, интерактивті құралдармен бірлесе пайдалануы

Delphi ортасының деректер базасына арналған негізгі компоненттері

Delphi туралы негізгі түсініктер

DELPHI –дің басқа аналогтық программалық өнімдермен салыстырғандағы артықшылықтар

Delphiде ДҚ кестелерінің форматы болмайды , бірақ көптеген ДҚБЖмен қатынас жасайды, жергілікті dBase Paradox,

Delphі қосымшаларымен жұмыс істеу үлгілері

DELPHІ тіліндегі бағдарламаның құрылымы

DOS операциялық жүйесінің сыртқы (транзитті) командалары

DOS операциялық жүйесінің сыртқы (транзитті) командалары

Ethernet жергілікті есептеу торабы

Ethetnet жергілікті есептеу торабы

Ethetnet жергілікті есептеу торабы

EXCEL

Excel бағдарламасы және оның атқаратын қызметтері

Excel программасын мәліметтер қоймасы ретінде пайдалану

Fast Ethernet жергілікті желісін жобалау

Frame Relayмен жұмыс істеуүшін Cisco маршрутизаторларының модельдері

Front Pageтiң компоненттерiн қолдану

HTML туралы жалпы түсiнiк

HTMLтілінің көмегімен Webбетті қалыптастыру

InterBase түсінігі және BDE арқылы мәліметтерге қатынау

Internet қызмет түрлері TCP / IP, FTP, TELNET, Email, USENET, ISQ, IRC, HTML

Internetке қосылу үшін қажетті жабдықтар

JavaScriptтің негізгі объектілері және олардың қасиеттері мен

Keз кeлгeн тізім элeмeнті ішіндe бacқа біp тізім opнaлacyы мүмкін Oлapды қaбaттacтыpy caтылapы түpдe біpнeшey бoлa бepeді,

Linux /Red Hat/ операциялық жүйесі

Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттері

Linux операциялық жүйесі

Lіnux операциялық жүйесінде маршрутизаторды іске қосу

MS WORD – та “Құжат ашу” сұқбат терезесінің мүмкіндіктері

MS-DOS туралы жалпы мәліметтер

MSDOS операциялық жүйесi жөнiнде түсiнiк

MSDOS операциялық жүйесі жөнінде түсінік

Mіcrosoft accessті mіcrosoft offіce панелінен жүктеу

MІCROSOFT EXCEL

Mіcrosoft Offіce – тің панель құрылғысына белгілерді енгізу

Norton Commander программасының функцияналдық пернелері және панелі

NT Windows немесе OS/ қарсы алдыңғы қатарлы жұмыс станциясы

NTERNET ЖЕЛІСІ жөніндегі аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

NTFS –тің физикалық құрылымы

Outlook Express электронды почтасымен жұмыс істеуге арналған бағдарлама

Paint графикалық редакторын іске қосу

Paіnt Wіndows жұйесінің стандартты пакетіне кіретін қарапайым нұктелік графикалық редактор Ол графикалық бейнелерді

Photoshop графиктік программасының арналуы (белгілеуі) мен мүмкіншілігі

Photoshop программасында файл ашу Файлды сақтау

Power Point программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері

Power Poіnt программасында дайындалған презентацияларды шаблон арқылы безендіру

Power Poіnt программасында слайдпен жұмыс істеу режимдері

PowerPoint программасында дайындалған презентацияларды шаблон арқылы безендіру

SERVER MESSAGE BLOCKПЕН ЖҰМЫС (“MICROSOFT NETWORK” ЖӘНЕ ЛОКАЛДІ ЖЕЛІЛЕР)

SQL Server Enterprise Manager көмегімен серверге кіру мүмкіндіктерін енгізу

Turbo Pascal

Turbo Pascal программалау тілі

Tарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

UNIX операциялық жүйесі

UNIXтің бұндай көтерілуінің екі себебі бар Бірінші, ықшамдылығы, яғни сіз белгілі бір бағдарламалау тілінде бағдарлама

VISUAL BASIC жүктелген соң экранда ( IDE) VISUAL BASIC –тің жинақталған ортасы пайда болды

Web браузерлер

Web жүйесімен қатынас құру және World Wide Web те ақпаратты іздеу

Webпарақтар және Webсайттар дегенiмiз не

Webқұжаттарды дайындау жөніндегі қызметтер және серверлі қызметтер

WINDOWS бағдарламасын жұмысқа қосу ерекшеліктері

Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері

WINDOWS және WINDOWS арсындағы айырмашылығы

Windows кезкелген ситуацияны (мәтiн, графика, программа және тб) өңдейтiн операциялық жүйе Ол қолданушыларға ыңғайлы

Windows 95-тің негізгі объектілері

Windows NTдағы аутентификация ішкі жүйесінің архитектурасы

Windows XP операциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

WINDOWS жүйесінің негізгі технологиялық принциптері

WINDOWS жүйесіндегі жұмыс істеу негіздері

Windows ХР

Windows ХР операциялық жүйесін орнатылған операциялық жүйені жаңарту арқылы орнату

WindowsXP оператциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

WindowsXP операциялық жүйесінің қызмет ортасын белгілеу

WindowsXP – дің программаларды біржайлы ету жұмысы

Windowsтың негізгі жұмысы және файлдық операциялық жүйелері мен жұмыс істеу негіздері

WinRAR архивтік программасын пайдалану

Word редакторын орнату, оны іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау

WORD редакторын тағайындау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау

Word редакторында бірден мәтіннің бірнеше дана көшірмесін немесе құжаттың тек кейбір беттерін ғана баспаға шығаруға болады

Wordқа арналған Microsoft Internet Assistant және Microsoft Word Viewer

World Wіde Web

WWWмен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамсыздандыру

WWW–мен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамсыздандыру

WІNDOWS 95 ЖҮЙЕСІНДЕГІ СІЛТЕУ ТЕРЕЗЕСІ

Wіndows жүйесінің cтандартты программалары

Wіndows жүйесінде және оның әртүрлі программалары

Wіndows операциялық жүйесіне арналған архиваторлар

Wіndows ортасында дискетаның форматтауы

Wіndows ң файлдық жүйелері FAT және NTFS

«Helios» компаниясының тауарлық қорын есептеу және талдаудың ақпараттық жүйесі

«Коммерциялық банктің айырбастау пунктерінің валюта бағамын қадағалаудың» ақпарат жүйесінің құрылуын негіздеу

«Салық инспекциясында заңды тұлғада салық төлемдерін қабылдау ақпараттық жүйесін тұрғызудың

Автоматтандыру дегеніміз не

Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы

Аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер

Алгоритмнің негізгі идеясын көрсету

Алдынала келісім бойынша анықталған принтерді орнату

Алматы қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдау және болжаудың математикалық

Анықтамалық жүйенің қысқаша сипаттамасы және оны шақыру

Анықтамалық жүйенің қысқаша сипаттамасы және оны шақыру

Аппаратураға қол жеткізуді тексеру

Арнайы эффектілер алу үшін қолданылатын алгоритмдер

Аудандық Қазынашылық Бөлімінің ақпараттық технологияларды пайдалану жағдайы

АҚПАРАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР

Ақпараттық электромагниттік толқындар арқылы қолға өтуінен сақтау

Ақпараттық электромагниттік толқындар арқылы қолға өтуінен сақтау

БІР ПРИНТЕРДІ ЖЕЛІ АРҚЫЛЫ БІРНЕШЕ КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕСІ

Бірінші және екінші буын процессорлары

Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын

Басқару объектісінің беріліс функциясын экспериментальды жиіліктік сипаттама бойынша анықтау

Бағдарлама негізінде Еуропадағы пайдалы қазба кеніштеріне шолу жасау керек Берілген жергілікті үш өлшемді проекциясын

Берілген желі фрагменті үшін екі түйін арасындағы байланыстың сенімділігін есептеу

Берілгендердің динамикалық құрылымдары

Беттерді артынан алдына қарай (кері ретпен) баспаға шығару

Блокнот программасында құжаттармен жұмыс атқару

Броузерлер/платформалар қолдауы

Бүтін сандық АЛУ Қалқымалы нүктелі сандарға арналған

Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, себебі аталған форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті

Бұрмадан қорғалмаған кодтар

Вирустар және олардың әр түрлігі

Геометриялық элементтердің алдыңғы не соңғы планда орналасуы

Гипермәтіндік белгілеу принциптері Құжаттар құрылымы

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

Графикалық редакторда дайындалған суретті Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде қолдану

Графикамен байланыстыру (суреттер, схемалар салу)

Графиканың ерекшеліктері.

Даталарды және уақыттарды енгізу және кескіндеу DateTіmePіker, MonthCalendar, Calendar компоненттері

Даталогиялық жобалау туралы жалпы мағлуматтар

Дебиторлармен және кредиторлармен көмекшi есеп операцияларын жүргiзудегi франтофистiң функциялары

Дербес компьютердің ішкі және сыртқы құрылғысы

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ПЕРНЕ ТАҚТАСЫ

Дербес компьютерлерді іске қосу мен өшіру

Дербес компьютерлердің дамуы

Дербес ЭЕМ-ді қоректендіру көздері

Дербес электронды есептегіш машинаның дамуы

Деректермен парақ бойынша айналу жолының көмегімен қозғалу (передвижение по листу с данными с помощью полос

Диаграмма элементтерінің мөлшерін өзгерту және орнын ауыстыру

Диаграмманы баспаға шығаруға дайындау

ДК негізгі блоктары мен олардың мәндерi

ДК-дiң негiзгi сыртқы құрылғылары

Драйверлермен желілік бағдарламаларды орнату

ЕКІЛІК ЕМЕС АЙНЫМАЛЫ РИДСОЛОМОН КОДЫНДА У АРҚЫЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖІБЕРУ

ЕКІЛІК КОДТАЛҒАН ОНДЫҚ САНДАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЛДАЛЫНАТЫН

Екінші кезең технологиясының мәселесін орнату (қалыптастыру) ҚР жылы ЖООдағы студент қауымын түзудің жаңа үлгісін

Екіөлшемді кескіндерден үшөлшемді кескіндерге түрлендіру

Еліктеулікті үлгілеу

Енгiзу терезесiнен мәлiметтердi енгiзу

Есеп беру конструкторы терезесіндегі жолақтар саны

Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын

Есептік түсініктемелік жазба мазмұны (қарастырылатын мәселелер тізімі)

Есептің математикалық түрінде жазылуы

ЖАЗБАЛАР, GRAPH МОДУЛІ, ИНТЕГРАЛДЫ ЖУЫҚТАП ЕНГІЗУ, СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУ

Жанама электрмагниттік сәуле шығару есебінен ақпараттың шығып кетуінен қорғану

Жарнаманың компьютерлік негізде кескіндеудің қажеттілігі Үш өлшемді графика әлемінде жұмыс жасау

Жасанды интеллект

Желі сигналдары мен көрсеткіштерін есептеу параметрлерінің маңыздылық көрсеткіштерін есептеу

Желілік коммуникациялар жүйесінің нарығы

Желінің негізгі програмдық және аппараттық компоненттері

Жергілікті есептеу торабын жобалау

Жобалауды басқару бөлімінің есеп кешенін орындау үшін қолданылатын программалық құралдардың

Жол төсемелерiнiң температуралық режимiн шекті элементтер әдісімен зерттеудің теориялық негіздері

Жолдармен, баганалармен, блоктармен олерациялар орындау

Жолдармен, бағаналармен, блоктармен операциялар орындау

Жоғары оқу орындарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі

Жылжымалы көрініс, дыбыстық эффектілер және клавиатурадағы стандарттық емес енгізу

Жүйедегi қателердi тексеру түзеу утилиттерi

Жүйедегі қателерді тексеру және түзеу утилиттері

Жұмыс барсында қолданылған бастапқы мәліметтер мазмұны, жұмысты сипаттайтын негізгі бөлім қорытынды

Жұмыс барысында қолданылатын бастапқы мәліметтер мазмұны, жұмысты сипаттайтын негізгі бөлім қорытынды

Жұмыс ортасын дайындауда пайдаланылатын AUTOCAD жүйесiнiн командалары

Жұмыстың тақырыбы ”Меню“программасын құру Оны толық экранда көру, директорияларды ауыстыру, ағымдағы дискіні

здеу серверлері

ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР

Интервалдар Абзацтың алдындағы және соңындағы интервалдарды тағайындау

Интернет, World Wide Web (WWW немесе Web) гипермәтіндік құжат, іздестіру жүйелері

Каталогтармен бағынышты каталогтарды жасау және жою бойынша практикалық сабақ

Каталогтармен бағынышты каталогтарды жасау және жою бойынша практикалық сабақ

Каталогтармен және бағынышты каталогтармен жұмыс істеу

Кейбір құрастырылған Бейсик тілінің қызметтерін пайдалану мысалдары

Келесі реквизиттерге сәйкес клиенттер туралы ақпаратты жинақтайтын МБ құру керек Атыжөні, тегі, туған жылы, айы, күні,

КЕРІ БАЙЛАНЫССЫЗ БАСҚАРУ ШЕКТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Кесте немесе сұрату негізі бойынша автоматты түрде отчетты құру

Кесте немесе сұрату негізі бойыша автоматты түрде отчетты құру

Кестедегі мәліметтерді жылжыту және олардың көшірмесін алу

Кестелер конструкторы көмегімен құру

Кестелермен жұмыс жасау

Кестенi сызғыштармен және құюмен әсерлеу

Кестені, блоктарды, қатарларды және бағаналарды белгілеу

Классикалық вирустар – паразиттер

Кодтың коррекциялаушы қабілеттігі кодтық қашықтықпен байланысы

Компьютерге вирустың кіру жолы және механизмде вирус программасының бөлінуі

Компьютерді желімен жұмыс істеуге даярлау

Компьютерді желімен жұмыс істеуге даярлау Жүйелік параметрлерді бекіту

Компьютердің аппараттық құралдары

Компьютерлік вирустар нені істей алады және нені істей алмайды

Компьютерлік вирустар, олардың қасиеттері және классификациясы

Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері

Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі

Компьютерлік жүйелердің ұйымдық құрылымы

Компьютерлерді желілерге біріктіру

Компютерлік вирустар және вирусқа қарсы программалар

Конструктор арқылы формамен жұмыс істеу үшін қолданылатын әртүрлі әдістер

Конференциялар мен "Іnternet арқылы жасалатын телефондық байланыстарды" ұйымдастыру

Курстық жобаның тақырыбы «Больницаның базасын құру»

Күрделi операторларға шартты көшiру, қайталау (цикл), таңдау, жалғастыру және тб операторлар жатады Бұл оператоблар

Кәсіпорын Университет оқытушысы

Маркирленген және нөмірленген тізімдерді құру

Математикалық символдар қатары

Математикалық үміт пен дисперсияның тұрақталған мәнін табуға қажетті нақтылама саны

Машиналық ақпараттың физикалық сақталуы

Мидың ақпаратты қабылдау, өңдеу және сақтау қызметi

Микропроцессор Intel Pentium дамуы және негізгі мәліметтер

Модульдердің тақырыбы, интерфейстік және орындалатын бөліктері

Мультимедия ақпарат деректерінің түрлері және оларды өңдеу құралдары

Мәлiметтер базасының терезесiндегi құралсаймандар панелiндегi батырмалар

Мәліметтер базасы не үшін керек

Мәліметтер базасымен жұмыс

Мәліметтер базасын жобалау (практикалық көрінісі)

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер

Мәліметтер өңдеу жүйесінің экономикалық тиімділігі

Мәліметтерді модельдеу. Баркер әдісі

Мәліметтерді теориялық түрдегі азйту түрлері

Мәліметтердің сыртқы разрядтылығы

Мәтіндік және оқу құралдарын құру кезінде қолданылатын програмдық құралдармен танысу

Нейроесептеуді аппаратты қолдайтын программалық құралдардың

Нәтижелерді талдау және ақпараттық өнімді коммерциялық іске асыру бойынша ұсыныстар

ОБЪЕКТіЛІ БАҒДАРЛАНҒАН ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Объектілерді белгілеу, қиып алу және орналастыру құралдары

Объектілерді редакциялау үшін, DS MAXтың көптеген әдістері белгілі Төменде біз олардың негізгілерімен танысайық

Обьектерді бірлесе қолдану, Қатынау құқығы және сілтемелер

Пайдаланушылар мен топтар туралы қажет мәліметтердің сақталуы

Параметрлі қайталану операторы For операторы

Паскаль тiлiнiң операторлары

Программалар вирус таппаған жағдайда экранға төмендегіше хабар береді

Программалаудың операторлық әдісі

Программалық құралдар

Программаны жазуға және жасауға кеткен шығынды есептеу

Программаны жазуға және түзетуге кететін шығындарды есептеу

Программаны компиляциялау және компиляция қателерін іздеу, оларды жою

Программаның жазылуы

Проекция терезелері және жұмыс кеңістігін келістіру

Процессордың негізгі сипаттамасы

Процесті жеңілдету үшін көптеген программалау тілдері жасалған Олардың өзіндік күшті және әлсіз жақтары бар, олар

Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті

С++ программмалау тілі

Салмақтар матрицасын құру, ағаш бойынша ,, түйіндерге ең қысқа жолды табу

Салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың

Сандардың жуытауы және олардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктері

Сақтандыру түрлері, заңды және жеке тұлғалардың автокөліктерін сақтандыруды анықтау және есептеу

Сақтандыру түрлері, заңды және жеке тұлғалардың мүліктерін сақтандыруды анықтау және есептеу

Сервистер мен драйверлердi конфигурациялау

СИ тіліндегі директивалар және оларды пайдалану

Символ типті берілгендерді өңдеу тәсілдері

Симметриялы немесе ассиметриялы криптографиялық алгоритм

Созу командасы (Extend)

Сұрау көмегімен кестеден мәліметтерді таңдау

Сұхбаттасу терезелерінің стандартты элементтері

Тіктөртбұрыш пен эллипстің жасалуы (Pectan Tool and Ellipse Tool)

Тақырыбы Қазақстан және шет елдердің заң жүйесіндегі домендік атауларды пайдаланудағы шектеулер

Тақырыбы VisSim бағдарламасында бастапқы жүйенің берілу функциясын алу мақсатымен құрылымдық түрлендірулер жүргізу

Тақырыбы «Turbo Pascal тілінде рекурсивті алгоритімдерді

Тақырыбы «Ақпарттық өнімдерді өткізудің ақпараттық жүйесі»

Тақырыбы «Компьютерлік фирма менеджментінің ақпараттық жүйесі»

Тақырыбы Ақпараттық саланы ұйымдастыруда құпияларды қорғау бойынша ұйымдастырушылық шараларды құру

Тақырыбы Мәліметтер базасын Delphі бағдарламалау жүйесінде (Database Desktop бағдарламасында) жобалау

Тақырыбы Операциялық күшейткіштегі симметриялық мультивибраторды есептеу

Тақырыбы Электромагниттік толқындарды эксперементте бақылау

Тақырып атаулары, олардың қысқыша мазмұны және тақырыпты меңгеруге бөлінетін оқу сағаттары көлемі

Тақырыптар атаулары, олардың қысқаша мазмұны және осы тақырыпты меңгеруге бөлінетін оқу сағаттары көлемі

Тереземен жұмыс істеу және компьютердің ішіндегісін ашып көру

Терезені ашу, жабу және кішірейту

Технологиялық үрдістерді және өндірістерді компьютерлендіру кафедрасы

Технологиялық үрдістерді және өндірстерді компьютерлендіру кафедрасы

Тиристордың әртүрлі басқару бұрышы мәніндегі асинхронды электрқозғалтқыштың статикалық сипаттамасын есептеу

Торап үлгілері

Тораптық хаттамала

ТСР/IP таратуды басқару хаттамасы

ТурбоПаскаль версия жүйесін іске қосу және жұмыс істеу

ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тұрақты коэффициенттері арқылы берілген сызықты біртекті теңдеулер

Файлдарды тығыздау және архивтеу

Файлдарды, каталогтарды көшіру және олардың орнын ауыстыру

Файлдарды, каталогтарды өшіру және қалпына келтіру

Файлдардың және бумалардың атын өзгерту, оларды көшіру, жылжыту

Файлдармен жұмыс

Файлдармен жұмыс істеуге арналған негізгі жүйелік фукнциялар

Файлдармен және каталогтармен опциялар fіnd, cp, mv, rm, ln

Файлдық жүйе

Формалардың өзара қатынастарын орнату

Формат менюінің немесе жанама менюдің Абзац командасы

Фрагменттермен жұмыс істеу

Фракталды программалардың негізгі шолуы

Электр қауіпсіздігі және электрмагниттік өрістен қорғану

Электржетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру кафедрасы

Электронды пошта, жаңалықтар мен қызмет көрсету топтар каталогын интернетке бағыттау

Электрондыесептеу машиналарының жетілу сатылары

Электрондық кестелерді қолдана отырып, мәліметтерді енгізу (MS Excel)

Электрондық почтаның жалпы түсініктері

Қазіргі кезерде стандартты операциялық жүйе ретінде, Windows есептеледі, бірақ MS DOS жүйесінің негізгі қағидалары

Қазіргі бар автматтандырылған жүйлерді талдау, торабтардың негізі, тапсырманы қою

Қазіргі заман білім жүйесің реформалау

Қазіргі таңда адам үшін қызмет атқаратын дербес компьютерлердің саны өте көп Адамдардың өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне

Қазақ тілінде ВЕБ ресурсын қалай құрамыз

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТI

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БіЛіМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қазақстан Республикасы тұрғындары барлық бас жиынтықтары базасын Excelде құру

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БIЛIМ МИНИСТРЛIГI

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі

Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитетінің атқаратын рөлі мен жалпы сипаттамасы

Қазақстанда қолданылатын бухгалтерлік программаларға жалпы шолу

Қазақстандағы интернеттің даму барысы мен болашағы

Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

ҚИ Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

ҚИ СӘТПАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қозғалатын ебъектілердің суреттерінің айқын болмауы

Қою (вставка) [Alt+А] негізгі меню пункті

ҚСәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

Құжатты қосалқы информациямен бірге баспаға шығару

Құжатқа суреттердің енгізілуі (кіргізілуі)

Үзіліссіз кәсіби білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту

Үзу контроллері

Үлкен файлдарды бөліктерге бөлу

Үш өлшемді графиканың принциптерін D Studіo MAX та жүзеге асыру

Үш өлшемді сценаларды модельдеу,анимациялау және визуализациялау

Үшөлшемді көрініс салудағы AutoCAD мүмкіндіктері

Ұялар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстырмалы және аралас түрде жазу

Әсерлеудi құжаттың фрагменттерi арасында көшiру

өріс бойымен (бағана бойынша) орналасқан мәліметтер біртектес, яғни тек сандар немесе мәтіндер болса, кестені деректер қоры

Өңдеудің негізгі элементтері vі редакторын пайдалану

“ Литтл есебі ” негізгі әдістері (шекара және бұтақша әдісі) қолданылып – варианттың есебін есептеп, сол әдіске Borland Delphi

“ Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесiндегi тапсырманың қойылымы

“Кадрлар бөлімі” программасы жеткілікті түрде абстрактілі кәсіпорынның кадрлар бөлімі қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетуге

“МӘлiметтер базасын жобалау” бойынша электрондық оқулық©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0075 | Memory 0.75MB |