BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Физика

Агрегат

Биология мен медицинадағы радиоактивті изотоптар

Вакуум

Гармониялық осцилатордың толқындық функциясын кванттық туу операторы арқылы өрнектеу

Егер диэлектрикті электр өрісіне енгізсек онда бұл өрісте диэлектриктің өзі де елеулі өзгерістерге ұшырайды Молекулалардың

Жартылай өткізгіштердің зоналық теориясының негіздері Өткізгіштік туралы жалпы түсініктеме

Жылу энергиясы

Исаак Ньютон

Металдардың қасиеттеріне сәулеленудің әсері

Модуляция мен детектирлеу қалай жүзеге асырылады

Плазма түрлерінің классификациясы

Протондардан ыдырап бөліну (спинспиннің протондармен байланысын толық басу)

Реттiлiк пен бейберекеттiк үйлесiмдiлiгiнiң әмбебап мөлшерлiк белгi—шарттары

Сегнетоэлектриктердегі фазалық ауысулар (Гинзбург

Тақырып Кіріспе Жарықтың табиғаты жайындағы ілімнің дамуы

Тосқаулдың өтімділігі (тунелдік эффект)

Трансформатор

Электрлік жылыту тізбегінің баиланыс автоауыстыру бұрмаларының электроприводының қолданылатын қуатын

Электрод Электродтардың жіктелуі

Электродтық потенциал Гальвани элементі туралы түсінік

Электромагниттік тербелістер туралы мағұлмат

Электромагниттік толқындар және оның дифференциалдық

Электромагниттік толқындарды эксперементте бақылау

Электрохимиялық операциялар жылдамдығы

ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ КВАНТТЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ МЕН ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ

Қышқылдық немесе қорғасын, сілтілік тб аккумуляторлар©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0059 | Memory 0.65MB |